Budget, verksamhetsdirektiv

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas mellan olika nämnder och ger dem uppdrag att arbeta med.

Budget 2024, planeringsdirektiv och investeringar

Ekonomiska ramar för budget 2024 och plan 2025–2027
Grunduppdrag, driftsbudget till nämnder
Inriktningsmål och program
Tilläggsuppdrag till nämnder och bolag

Budget 2023, planeringsdirektiv och investeringar

Ekonomiska ramar för budget 2023 och plan 2024–2026
Investeringsbudget 2023 och plan 2024–2026
Grunduppdrag, drifts- och investeringsbudget till nämnder
Inriktningsmål och program
Tilläggsuppdrag till nämnder och bolag

Verksamhetsplaner

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner finns under respektive nämnds sida på www.umea.se/organisation Länk till annan webbplats. och samlade på umea.se/verksamhetsplaner.

Budget 2022, planeringsförutsättningar och plan 2023–2025

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna.
Ekonomiska ramar för budget 2022 och plan 2023–2025.
Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2025.

Budget 2021

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2021–2024: Dokumentet innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2021 och plan 2022–2024 samt investeringsbudget 2021 och plan 2022–2024.

Mer information

Behöver du ta del av äldre budgetar? Kontakta kommunikation@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/budget