Intäkter, kostnader

Varifrån kommer pengarna?

Kommunen finansieras med skatt, intäkter/avgifter och statliga bidrag. Totalt har kommunen intäkter på nästan 9 miljarder kronor (2019). Kommunalskatten ger huvuddelen av intäkterna. Avgifter och taxor som kommunen tar av företag och medborgare ger ungefär 1,7 miljarder. Statsbidrag ger ungefär 0,7 miljarder.

Kommunens intäkter:

 • Skatteintäkter: 6,5 miljarder kronor (69 procent)
 • Verksamhetens intäkter: 1,8 miljarder kronor (19 procent)
 • Statliga bidrag och utjämning: 860 miljoner kronor (9 procent)
 • Finansiella intäkter: 202 miljoner kronor (2 procent)
Diagram över kommunens intäkter 2019

Källa: Kommunens årsredovisning 2019. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Vad används pengarna till?

Löner och driftmedel är tillsammans de överlägset största posterna med cirka 75 procent av kostnaderna, cirka 6,8 miljarder kronor. Kommunen köper också verksamhet av andra för cirka 1,2 miljard kronor.

Kommunens kostnader:

 • Personalkostnader: 5,2 miljarder kronor (56 procent)
 • Driftkostnader: 1,6 miljarder kronor (18 procent)
 • Köp av huvudverksamhet: 1,2 miljarder kronor (13 procent)
 • Lämnade bidrag: 0,5 miljarder kronor (6 procent)
 • Avskrivningar: 406 miljoner kronor (4 procent)
 • Finansiella kostnader: 137 miljoner kronor (2 procent)
Diagram över kommunens kostnader 2019

Källa: Kommunens årsredovisning 2019. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Omkring 82 procent av kommunens pengar går till de överlägset största verksamheterna skola, vård och omsorg. Resterande poster är räddningstjänst, gator och parker (8 procent), kulturverksamhet; bibliotek och barn- och ungdomskultur, kulturskola med mera (5 procent), fritidsverksamhet; föreningsbidrag, gymnastikhallar, elljusspår, badplatser med mera (4 procent), särskilda satsningar; framför allt arbetsmarknadsåtgärder (1 procent) och politisk verksamhet; arvode till politiker och stöd till politiska partier (1 procent).

Fördelning av kostnader:

 • Äldre- och funktionshinderomsorg: 31 procent
 • Utbildningsverksamhet: 28 procent
 • Förskola, skolbarnomsorg: 16 procent
 • Infrastruktur, räddningstjänst med mera: 8 procent
 • Individ- och familjeomsorg: 7 procent
 • Kulturverksamhet: 5 procent
 • Fritidsverksamhet: 4 procent
 • Särskilda satsningar: 1 procent
 • Politik: 1 procent
Diagram över fördelning av kommunens kostnader 2019

Uppdelning enligt SCB, inte per förvaltning. Källa: Nettokostnad per invånare 2019, Kolada. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Mer information

Kommunens årsredovisning: www.umea.se/redovisning.

Sidan publicerades