Arbetsmarknad och sysselsättning

I en växande kommun ökar efterfrågan på varor och tjänster. Den här ökningen bidrar till att stärka arbetsmarknaden och öka sysselsättningen. Umeå lokala arbetsmarknadsområde omfattar även våra grannkommuner. Där ingår Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling. Här är 77 607 personer sysselsatta varav 64 901 personer skrivna i Umeå kommun. Under 2018 ökade sysselsättningen i Umeå med 861 personer. Under de senaste 10 åren har tillväxten av sysselsättning i Umeå varit hög. Med en årlig tillväxt på 1,31 procent är tillväxten i Umeå på en femteplats bland Sveriges alla lokala arbetsmarknader.

Pendlingsnetto

Umeå har ett positivt pendlingsnetto på 2 353 personer, vilket betyder att det pendlar in fler till Umeå än det pendlar ut.

Sysselsättning, förvärvsfrekvens och branschutveckling kan du finna information om i statistikdatabasen.

Rapporter

Sidan publicerades