Arbetsmarknad och sysselsättning

I en växande kommun ökar efterfrågan på varor och tjänster. Den här ökningen bidrar till att stärka arbetsmarknaden och öka sysselsättningen. Umeå lokala arbetsmarknadsområde omfattar även våra grannkommuner. Där ingår Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling. Här är 81 868 personer sysselsatta varav 71 415 personer skrivna i Umeå kommun.

Utbildningssektorn är ovanligt stor i kommunen med sina ca 10 100 anställda vilket motsvarar cirka 14,2 % av samtliga anställda. Störst bransch i Umeå är som i så många andra kommuner vård och omsorg med 22,4 % av de sysselsatta. 

Pendlingsnetto

Umeå har ett positivt pendlingsnetto på ca 3 604 personer, vilket betyder att det pendlar in fler till Umeå än det pendlar ut.

Sysselsättning, förvärvsfrekvens och branschutveckling kan du finna information om i statistikdatabasen.

Sidan publicerades