Hållbar stadsutveckling

Umeå kommuns övergripande mål är att växa till 200 000 invånare till senast år 2050. Tillväxten ska ske på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt. Inom ramen för detta inryms ett stort antal olika analys­områden. Analyser av konsekvenser av stadens utveckling, skillnaden mellan stad och land, breda enkät­undersökningar av folkhälsa eller trygghet för vår äldre befolkning inryms som exempel på rapporter eller statistik i statistik­databasen.

Sidan publicerades