Äldreomsorg

Verksamhetsområde Äldreomsorg, socialtjänsten, är en del av Umeå kommun. Politiskt ansvarig nämnd för området är äldrenämnden. Äldreomsorgen arbetar med att ge stöd och omsorg till personer över 65 år som bor i Umeå.

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

  • främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor
  • utföra verksamheterna med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
  • personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Äldreomsorgen har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • enskilda som vårdar en anhörig
Organisationsbild Äldreomsorg
Sidan publicerades