Personal

Fredrik Lindegren
kulturdirektör
090-16 34 13
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea.se

Beatrice Hammar
verksamhetschef Kulturskolan
090-16 34 70
beatrice.hammar@umea.se

Elin Hellrönn
verksamhetschef, program
090-16 33 06
070-277 83 39
elin.hellronn@umea.se

Helena Karlström
verksamhetschef, bibliotek
090-16 34 66
070-650 12 30
helena.karlstrom@umea.se

Marit Andersson
kommunikationsstrateg
090-16 33 57
070-608 12 48
marit.andersson@umea.se

Leif Mårtensson
ledningskoordinator
090-16 33 52
070-556 16 49
leif.martensson@umea.se

Peter Gustavsson
controller
090-16 33 78
peter.gustavsson@umea.se

Julia Isberg
ekonom
090-16 11 17
julia.isberg@umea.se

Lena Lindmark
ekonomiassistent
090-16 34 87
lena.lindmark.2@umea.se

Maria Nordenback
nämndsekreterare
090-16 33 09
maria.nordenback@umea.se

Eva Lindgren
vikarierande kulturkonsulent
090-16 16 24
070-950 47 30
eva.lindgren.2@umea.se

Elin Hellrönn
verksamhetschef, program
090-16 33 06
070-277 83 39
elin.hellronn@umea.se

Ola Edström
enhetschef arrangemang och scener
070-950 46 16
ola.edstrom@umea.se

Sara Edenius
enhetschef konst och museum
070-233 96 60
sara.edenius@umea.se

Vaktmästeri Väven
090-16 33 13
vaktmasteri.kultur@umea.se

Kulturreceptionen Väven
090-16 33 10
info.vaven@umea.se

Adam Olofsson
producent
090-16 22 83
adam.olofsson@umea.se

Anders Magnusson
digital samordnare, Väven
090-16 33 97
070-235 23 05
anders.magnusson@umea.se

Cecilia Gustafsson
kulturkonsulent, Kultur för seniorer
090-16 34 12
070-366 34 12
cecilia.gustafsson@umea.se

David Forsman
programproducent
070-676 44 47
david.forsman@umea.se

Fredrik Lindqvist
programproducent
090-16 33 67
fredrik.lindqvist@umea.se

Jan Lundqvist
tekniker
090-16 33 13
070-396 85 95
jan.lundqvist@umea.se

Jenny Vinsa (föräldraledig 2023)
samordnare marknadsföring, Väven
090-16 34 31
070-330 35 07
jenny.vinsa@umea.se

Karin Persson
administratör
090-16 33 17
070-3866 27 31
karin.persson4@umea.se

Linda Skog
programsamordnare
090-16 33 29
070-228 20 16
linda.skog@umea.se

Madelene Edlund
kulturkonsulent, Kultur för seniorer
090-16 34 39
070-275 14 71
madelene.edlund@umea.se

Mats Enarsson
samordnare Kulturreceptionen, Väven
090-16 33 36
070-396 40 61
mats.enarsson@umea.se

Patrik Nimrodsson
scentekniker, Väven
090-16 33 14
070-649 17 34
patrik.nimrodsson@umea.se

Patrik Sandqvist
tekniker
090-16 33 13
patrik.sandqvist@umea.se

Rebecca Göransson
vik. samordnare marknadsföring, Väven
073-021 68 32
rebecca.goransson@umea.se

Sara Tannå
bokningssamordnare
090-16 33 29
070-699 08 64
sara.tanna@umea.se

Shauna Adams
bokningssamordnare/producent
090-16 33 05
072-571 02 83
shauna.adams@umea.se

Stefan Westin
tekniker
090-16 33 13
073-823 33 13
stefan.westin@umea.se

Åke Jonsson
tekniker
090-16 33 13
070-559 15 07
ake.jonsson@umea.se

Helena Karlström
verksamhetschef, bibliotek
090-16 34 66
070-650 12 30
helena.karlstrom@umea.se

Åke Samuelsson
verksamhetsutvecklare
090-16 33 69
070-316 31 15
ake.samuelsson@umea.se

Åsa Grenholm
enhetschef Väven Läs
090-16 33 48
070-622 00 07
asa.grenholm@umea.se

Erik Karlsson
enhetschef Bibliotek Norr
090-16 34 60
erik.karlsson.2@umea.se

Annika Eriksson
enhetschef Bibliotek Söder
090-16 33 19
070-611 27 27
annika.eriksson.2@umea.se

Magdalena Sjöström
enhetschef, lånecentral/depåbibliotek
090-16 33 65
magdalena.sjostrom@umea.se

Personal på varje bibliotek på www.minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sara Edenius
enhetschef konst och museum
070-233 96 60
sara.edenius@umea.se

Moa Krestesen, konstintendent, Anja Boman, konstsekreterare,- Fredrik Petrusson, konsthallstekniker, Åsa Adolfsson, konstpedagog

Beatrice Hammar
verksamhetschef Kulturskolan
090-16 34 70
beatrice.hammar@umea.se

Jenny Forslund
enhetschef
090-16 34 70
jenny.forslund@umea.se

Katrin Nymberg
enhetschef
090-16 34 70
katrin.nymberg@umea.se

Kendra McDonnell
enhetschef
090-16 59 61
kendra.mcdonnell@umea.se

Emma Skog
kommunikatör
090-16 34 86
emma.skog@umea.se

Elin Alm
verksamhetssamordnare
090-16 59 53
elin.alm@umea.se

Josefin Löfgren
verksamhetssamordnare
090-16 34 65
josefin.lofgren@umea.se

Henrik Sjöberg
verksamhetssamordnare
090-16 59 97
henrik.sjoberg@umea.se

Hans Perneholm
tekniker, instrumentservice
090-16 59 96
hans.perneholm@umea.se

Jessica Marklund
processledare, El Sistema
070-655 75 22
jessica.marklund@umea.se

Daniel Häggkvist
scentekniker
daniel.haggkvist@umea.se

Sidan publicerades