Kvalitetsarbetesarbete

Arbete med kvalitetsfrågor ska göra invånare och medarbetare nöjda. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi göra största möjliga nytta med våra resurser. God kvalitet skapas av kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete, vilket är en förutsättning för att invånarna ska bli nöjda.

Biblioteken gör regelbundet undersökningar bland besökare och tar reda på vad låntagare och andra besökare tycker om biblioteken i kommunen. Enkäterna handlar om allt från öppettider till bemötande och är ett viktigt verktyg i bibliotekspersonalens arbete.

Kvalitetsdeklarationer

En del i kommunens kvalitetsarbete är verksamheternas kvalitetsdeklarationer. I en kvalitetsdeklaration för en kommunal verksamhet ska du som invånare kunna se vilken servicenivå du kan förvänta dig av verksamheten.

Kulturverksamhetens kvalitetsdeklarationer

Sidan publicerades