Utbildning

Verksamhetsområde Utbildning har en gemensam strävan: att alla barn och unga ska ha rätt att nå skolframgång.

Förskolor och grundskolor är samordnade i fem geografiska skolområden. Rektor och förskolechef ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område.

Gymnasieskolan ansvarar för all kommunal gymnasieutbildning i kommunen, vid Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet och Midgårdsskolan.

Förvaltningen ansvarar även för arbetsmarknadsfrågor, integration och vuxenutbildning.

I menyn hittar du mer information om för- och grundskolans och gymnasieskolans olika enheter och skolor, samt övriga verksamheter.

Organisation

Organisation_2019_utbildning

Utbildningskontoret

På utbildningskontoret arbetar cirka 50 medarbetare med uppdrag utifrån prioriterade områden. De olika funktionerna ger stöd och service till verksamheterna, men ansvarar också för övergripande frågor inom skolområdet, till exempel:

  • strategisk planering
  • skolutveckling och kvalitet
  • kommunikation, information
  • ekonomi- och personalfrågor.

Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, har övergripande ansvar för förvaltningen och är nämndsansvarig för för- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Sidan publicerades