Personal vid utbildningskontoret

Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor. Arbetet samordnas av en utbildningsdirektör som har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.

Klämdag
19 maj

18 maj Kristihimmels färd
19 maj stängt heldag

Klämdag
5 juni

5 juni stängt heldag
6 juni Nationaldagen

Midsommar
22 juni

22 juni stängt halvdag
23 juni Midsommarafton

Semester
vecka 27–32

Vecka 27–32 stängt halvdag

Höstlov
30 oktober – 3 november

Vecka 44 stängt halvdag

Jul och nyår
vecka 52–1

27–29 december mellandagar stängt halvdag
2–4 januari stängt halvdag
5 januari Trettondagsafton


Ann-Christine Gradin
090-16 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
090-16 47 01
christopher.granberg@umea.se

Daniel Nordgren
biträdande utbildningsdirektör förskola
090-16 18 02
daniel.nordgren@umea.se

Nicklas Wallmark
biträdande utbildningsdirektör gymnasieskola/arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin
områdeschef gymnasiet
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Helén Andersson
verksamhetschef arbetsmarknad
070-666 45 42
helen.andersson@umea.se

Åza Hortell
områdeschef gymnasiet och vuxenutbildning
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Christina (Kicki) Jonsson
områdeschef förskolor sydväst
070-341 68 12
kicki.jonsson@umea.se

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
områdeschef förskolor Nordöst
070-375 10 82
katarina.vilhelmsson@umea.se

Magnus Josefsson
områdeschef grundskolor F–6 Nordöst
070-622 21 15
magnus.josefsson@umea.se

Erik Nordahl
områdeschef grundskolor F–6 Sydväst
090-16 52 84
erik.nordahl@umea.se

Karin Thysell
områdeschef grundskolor 7–9
070-624 41 05
karin.thysell@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Åsa Bergström
personalchef
090-16 11 76
asa.bergstrom.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Stina Andersson
administrativ chef gymnasiet och vuxenutbildningen
090-16 24 72
stina.andersson@umea.se

Eva-Lotta Markström
administrativ chef förskola
090-16 66 51
ewa-lotta.markstrom@umea.se

Agneta Sjöstedt
administrativ chef grundskola
090-16 46 91
agneta.sjostedt@umea.se

Annelie Holmlund
nämndssekreterare
090-16 56 69
annelie.holmlund@umea.se

Linda Fridlund
administration, fakturahantering
090-16 12 20
linda.elisabet.fridlund@umea.se

Linda Hellquist
nämndshandläggare
090-16 26 60
linda.hellquist@umea.se

Linda Lundgren
lokalplanering och inventarier
073-021 75 49
linda.lundgren.2@umea.se

Maria Sandberg
registrator
090-16 12 79
maria.sandberg.3@umea.se

Paula Lindh
lokalplanering och inventarier
070-333 70 47
paula.lindh@umea.se

Therese Forsberg
lokalplanering och inventarier
090-16 17 24
therese.forsberg@umea.se

Therese Swärd
ledningskoordinator gymnasie-, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration
090-16 11 16
therese.svard@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Annika Hedman
ekonom
090-16 59 64
annika.hedman@umea.se

Helen Helmersson
ekonom
090-16 11 74
helen.helmersson@umea.se

Jennie Johansson (föräldraledig)
ekonom
090-16 11 12
jennie.johansson@umea.se

Johan Anundsson
ekonom
090-16 56 75
johan.anundsson@umea.se

Markus Johansson
ekonom
090-16 17 06
markus.johansson.3@umea.se

Marcus Nordin
controller
070-553 01 96
marcus.nordin@umea.se

Peter Säbom
controller
090-16 40 25
peter.sabom@umea.se

Sandra Renberg
ekonom
090-16 12 94
sandra.renberg@umea.se

Sara Björk
ekonom
090-16 10 32
sara.bjork.2@umea.se

Theresia Backlund
ekonom
090-16 17 93
theresia.backlund@umea.se

Maud Karlström
samordnare, tillsyn och tillståndsprövning
073-077 26 38
maud.karlstrom@umea.se

Emma Steen
utbildningsjurist
090-16 12 17
emma.steen@umea.se

Sabine Norling
utredare GDPR
090-16 12 74
sabine.norling@umea.se

Lisa Laestander Flod
utvecklingsledare anpassad skola och utbildning
090-16 12 81
lisa.laestander.flod@umea.se

Andreas Moberg
kommunikatör gymnasieskola/arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
090-16 12 34
andreas.moberg@umea.se

Gabrielle Hultdin
kommunikatör för- och grundskola
090-16 12 50
gabrielle.hultdin@umea.se

Olivia Lindmark
kommuniktör för- och grundskola
090-16 58 54
076-105 34 23
olivia.lindmark@umea.se

Nicklas Wallmark
tf enhetschef Kompetenscentrum för digitalt lärande
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Anna Cederblad
utvecklingsledare digitalt lärande gymnasiet
090-16 30 95
anna.cederblad@umea.se

Erik Bergvall
verksamhetsutvecklare
090-16 12 39
erik.bergvall@umea.se

Heléne Isaksson
systemadministratör Procapita
090-16 40 16
helene.isaksson@umea.se

Jörgen Markström
utvecklingsledare IT
090-16 12 77
jorgen.markstrom@umea.se

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
090-16 17 17
katarina.sjostrom.2@umea.se

Lars Arvidsson
utvecklingsledare Procapita, Skola24
090-16 24 18
lars.arvidsson@umea.se

Theresa Eriksson
utvecklingsledare Procapita, Skola24
090-16 12 69
theresa.eriksson@umea.se

Pär Sundström
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 12 31
par.sundstrom@umea.se

Therese Vallin
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 10 33
therese.vallin@umea.se

Viktoria Ersson
utvecklingsledare Procapita, statistik
090-16 12 82
viktoria.ersson@umea.se

Anna Persson
skolstrateg gymnasieskola, vux och arbetsmarknad
070-575 02 40
anna.persson.3@umea.se

Carola Nilsson
förskolestrateg
070-611 30 04
carola.nilsson@umea.se

Cathrin Backman Löfgren
skolstrateg gymnasieskola, vux och arbetsmarknad
070-779 56 88
cathrin.backmanlofgren@umea.se

Fredrik Strandgren
enhetschef analys- och kvalitet, digitalisering och innovation
090-16 26 20
fredrik.strandgren@umea.se

Fredrik Ledin
statistik och utvärderingar
090-16 17 58
fredrik.ledin@umea.se

Gunnar Olofsson
grundskolestrateg
090-16 17 61
gunnar.olofsson@umea.se

Lina Gullbrand
grundskolestrateg
070-850 73 99
lina.gullbrand@umea.se

Marie Folkesson Karling
utvecklingsledare
070-560 80 52
marie.karling@umea.se

Monika "Musse" Andersson
utvecklingsledare och enhetschef, Idéan
070-511 20 59
monika.andersson@umea.se

Peter Östgård
skolstrateg säkerhet
090-16 12 48
peter.ostgard@umea.se

Pian Rosell
förskolestrateg
090-16 12 83
pian.rosell@umea.se

Sofia Andersson
utvecklingsledare
090-16 12 87
sofia.andersson@umea.se

Sten Persson
samordnare, utbildning – näringsliv
076-147 80 87
sten.persson@umea.se

Erika Åberg
enhetschef, Naturskola
090-16 50 95
erika.aberg@umea.se

Mona Falkman
Tf enhetschef pedagogisk verksamhet
090-16 19 34
mona.falkman@umea.se

Nina Robinson
verksamhetschef personalpool utbildning
090-16 30 03
nina.robinson@umea.se

Rochelle Waghorn
chef kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 26 31
rochelle.waghorn@umea.se

Sidan publicerades