Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Personal vid utbildningskontoret

Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor. Arbetet samordnas av en utbildningsdirektör som har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.


Ann-Christine Gradin
090-16 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
090-16 47 01
christopher.granberg@umea.se

Daniel Nordgren
biträdande utbildningsdirektör förskola
090-16 18 02
daniel.nordgren@umea.se

Nicklas Wallmark
biträdande utbildningsdirektör gymnasieskola/arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin
områdeschef gymnasiet
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Helén Andersson
verksamhetschef arbetsmarknad
070-666 45 42
helen.andersson@umea.se

Åza Hortell
områdeschef vuxenutbildning
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Christina Jonsson
för- och grundskolechef område Väst (Grubbe, Västra, Centrala västra)
090-16 50 68
kicki.jonsson@umea.se

Erik Nordahl
för- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra)
090-16 52 84
erik.nordahl@umea.se

Jan Niska
tillförordnad för- och grundskolechef område Öst (Holmsund, Obbola, Tomtebo, Ålidhem)
090-16 12 16
jan.niska@umea.se

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
för- och grundskolechef område Nord (Ersboda, Marie)
090-16 27 05
katarina.vilhelmsson@umea.se

Pelle Eklund
för- och grundskolechef område Syd (Teg, Röbäck, Hörnefors)
090-16 59 08
per.eklund@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Ylva Rune
utvecklingschef
090-16 30 07
ylva.rune@umea.se

Åsa Bergström
personalchef
090-16 11 76
asa.bergstrom.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Annelie Holmlund
nämndssekreterare
090-16 56 69
annelie.holmlund@umea.se

Elin Holmström
administration, fakturahantering
070- 559 05 35
elin.holmstrom@umea.se

Helene Hopfgarten
diarium, kvalificerad handläggare
090-16 12 79
helene.hopfgarten@umea.se

Linda Hellquist
nämndhandläggare
090-16 26 60
linda.hellquist@umea.se

Nicole Damen
administration, fakturahantering, skolpliktsbevakning
090-16 12 20
nicole.damen@umea.se

Michael Lindgren
lokalplanering och inventarier
090-16 12 98
michael.lindgren.2@umea.se

Paula Lindh
lokalplanering och inventarier
070-333 70 47
paula.lindh@umea.se

Therese Forsberg
lokalplanering och inventarier
090-16 17 24
therese.forsberg@umea.se

Anna Persson
skolstrateg gymnasieskola, vux och arbetsmarknad
070-575 02 40
anna.persson.3@umea.se

Fredrik Strandgren
skolstrateg grundskola
090-16 26 20
fredrik.strandgren@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg grundskola
090-16 17 61
gunnar.olofsson@umea.se

Lina Gullbrand
utvecklingsledare
070-850 73 99
lina.gullbrand@umea.se

Pian Rosell
förskolestrateg
090-16 12 83
pian.rosell@umea.se

Sofia Andersson
utvecklingsledare
090-16 12 87
sofia.andersson@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Annika Hedman
ekonom
090-16 59 64
annika.hedman@umea.se

Jennie Johansson
ekonom
jennie.johansson@umea.se

Johan Anundsson
ekonom
090-16 56 75
johan.anundsson@umea.se

Karin Fahlén
ekonom
090-16 17 06
karin.fahlen@umea.se

Lars Skånberg
controller
090-16 11 09
lars.skanberg@umea.se

Marcus Nordin
controller
070-553 01 96
marcus.nordin@umea.se

Monica Bäckström
ekonom
090-16 17 93
monica.backstrom@umea.se

Maria Murgren
ekonom
090-16 24 04
maria.murgren@umea.se

Peter Säbom
controller
090-16 40 25
peter.sabom@umea.se

Sandra Renberg
ekonom
090-16 12 94
sandra.renberg@umea.se

Sara Björk
ekonom
090-16 10 32
sara.bjork.2@umea.se

Andreas Moberg
kommunikatör gymnasieskola
090-16 12 34
andreas.moberg@umea.se

Gabrielle Hultdin
kommunikatör för- och grundskola
090-16 12 50
gabrielle.hultdin@umea.se

Peter Lundgren
kommunikatör arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
090-16 41 28
peter.lundgren@umea.se

Ylva Rune
utvecklingschef
090-16 30 07
ylva.rune@umea.se

Anna Cederblad
utvecklingsledare digitalt lärande gymnasiet
090-16 30 95
anna.cederblad@umea.se

Erik Bergvall
verksamhetsutvecklare
090-16 12 39
erik.bergvall@umea.se

Erika Åberg
enhetschef, Naturskola
090-16 50 95
erika.aberg@umea.se

Fredrik Ledin
statistik och utvärderingar
090-16 17 58
fredrik.ledin@umea.se

Heléne Isaksson
systemadministratör Procapita
090-16 40 16
helene.isaksson@umea.se

Inger Edström Dahlgren
utvecklingsledare särskola
090-16 12 81
inger.dahlgren@umea.se

Jörgen Markström
utvecklingsledare IT
090-16 12 77
jorgen.markstrom@umea.se

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
090-16 17 17
katarina.sjostrom.2@umea.se

Lars Arvidsson
systemadministratör Procapita, Skola24 & Novaschem
090-16 24 18
lars.arvidsson@umea.se

Marie Folkesson Karling
utvecklingsledare
070-560 80 52
marie.karling@umea.se

Monika "Musse" Andersson
enhetschef, Idéan
090-16 34 41
monika.andersson@umea.se

Pär Sundström
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 12 31
par.sundstrom@umea.se

Therese Vallin
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 10 33
therese.vallin@umea.se

Viktoria Ersson
systemförvaltare Procapita, statistik
090-16 12 82
viktoria.ersson@umea.se

Agneta Sjöstedt
administrativ chef Administrativa enheten
090-16 46 91
agneta.sjostedt@umea.se

Brittmari Dannelöv
enhetschef pedagogisk omsorg
090-16 19 34
brittmari.dannelov@umea.se

Eva-Lotta Markström
administrativ chef Administrativa enheten, Pedagogiska placeringsenheten
090-16 66 51
ewa-lotta.markstrom@umea.se

Nina Robinson
enhetschef personalpool
090-16 11 76
nina.robinson@umea.se

Sidan publicerades