Personal vid utbildningskontoret

Utbildningskontorets medarbetare består av flera olika funktioner som stöttar för- och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning med stöd och service, strategisk planering, utveckling och utvärdering, kommunikation, ekonomi- och personalfrågor. Arbetet samordnas av en utbildningsdirektör som har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.

Ann-Christine Gradin
090-16 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
090-16 47 01
christopher.granberg@umea.se

Daniel Nordgren
biträdande utbildningsdirektör förskola
090-16 18 02
daniel.nordgren@umea.se

Nicklas Wallmark
biträdande utbildningsdirektör gymnasieskola/arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin
områdeschef gymnasiet
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Helén Andersson
verksamhetschef arbetsmarknad
070-666 45 42
helen.andersson@umea.se

Åza Hortell
områdeschef vuxenutbildning
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Christina Jonsson
för- och grundskolechef område Väst (Grubbe, Västra, Centrala västra)
090-16 50 68
kicki.jonsson@umea.se

Erik Nordahl
för- och grundskolechef område Centrum/Norr (Haga, Sävar, Centrala östra)
090-16 52 84
erik.nordahl@umea.se

Jan Niska
tillförordnad för- och grundskolechef område Öst (Holmsund, Obbola, Tomtebo, Ålidhem)
090-16 12 16
jan.niska@umea.se

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
för- och grundskolechef område Nord (Ersboda, Marie)
090-16 27 05
katarina.vilhelmsson@umea.se

Pelle Eklund
för- och grundskolechef område Syd (Teg, Röbäck, Hörnefors)
090-16 59 08
per.eklund@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Åsa Bergström
personalchef
090-16 11 76
asa.bergstrom.2@umea.se

Maria Runarsdotter
kanslichef
090-16 12 64
maria.runarsdotter@umea.se

Agneta Sjöstedt
administrativ chef Pedagogiska placeringsenheten
090-16 46 91
agneta.sjostedt@umea.se

Annelie Holmlund
nämndssekreterare
090-16 56 69
annelie.holmlund@umea.se

Elin Holmström
administration, fakturahantering
070-559 05 35
elin.holmstrom@umea.se

Eva-Lotta Markström
administrativ chef Pedagogiska placeringsenheten
090-16 66 51
ewa-lotta.markstrom@umea.se

Linda Hellquist
nämndshandläggare
090-16 26 60
linda.hellquist@umea.se

Michael Lindgren
lokalplanering och inventarier
090-16 12 98
michael.lindgren.2@umea.se

Paula Lindh
lokalplanering och inventarier
070-333 70 47
paula.lindh@umea.se

Sabine Norling
registrator
090-16 12 79
sabine.norling@umea.se

Therese Forsberg
lokalplanering och inventarier
090-16 17 24
therese.forsberg@umea.se

Anna Persson
skolstrateg gymnasieskola, vux och arbetsmarknad
070-575 02 40
anna.persson.3@umea.se

Fredrik Strandgren
skolstrateg grundskola
090-16 26 20
fredrik.strandgren@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg grundskola
090-16 17 61
gunnar.olofsson@umea.se

Lina Gullbrand
utvecklingsledare
070-850 73 99
lina.gullbrand@umea.se

Pian Rosell
förskolestrateg
090-16 12 83
pian.rosell@umea.se

Sofia Andersson
utvecklingsledare
090-16 12 87
sofia.andersson@umea.se

Sofia Öberg
ekonomichef
070-611 21 77
sofia.oberg.2@umea.se

Annika Hedman
ekonom
090-16 59 64
annika.hedman@umea.se

Jennie Johansson
ekonom
jennie.johansson@umea.se

Johan Anundsson
ekonom
090-16 56 75
johan.anundsson@umea.se

Karin Fahlén
ekonom
090-16 17 06
karin.fahlen@umea.se

Lars Skånberg
controller
090-16 11 09
lars.skanberg@umea.se

Marcus Nordin
controller
070-553 01 96
marcus.nordin@umea.se

Monica Bäckström
ekonom
090-16 17 93
monica.backstrom@umea.se

Maria Murgren
ekonom
090-16 24 04
maria.murgren@umea.se

Peter Säbom
controller
090-16 40 25
peter.sabom@umea.se

Sandra Renberg
ekonom
090-16 12 94
sandra.renberg@umea.se

Sara Björk
ekonom
090-16 10 32
sara.bjork.2@umea.se

Emma Steen
jurist
090-16 12 17
emma.steen@umea.se

Andreas Moberg
kommunikatör gymnasieskola
090-16 12 34
andreas.moberg@umea.se

Gabrielle Hultdin
kommunikatör för- och grundskola
090-16 12 50
gabrielle.hultdin@umea.se

Peter Lundgren
kommunikatör arbetsmarknad/integration/vuxenutbildning
090-16 41 28
peter.lundgren@umea.se

Anna Cederblad
utvecklingsledare digitalt lärande gymnasiet
090-16 30 95
anna.cederblad@umea.se

Erik Bergvall
verksamhetsutvecklare
090-16 12 39
erik.bergvall@umea.se

Erika Åberg
enhetschef, Naturskola
090-16 50 95
erika.aberg@umea.se

Fredrik Ledin
statistik och utvärderingar
090-16 17 58
fredrik.ledin@umea.se

Heléne Isaksson
systemadministratör Procapita
090-16 40 16
helene.isaksson@umea.se

Lisa Laestander Flod
samordnare särskola
090-16 12 81
lisa.laestander.flod@umea.se

Jörgen Markström
utvecklingsledare IT
090-16 12 77
jorgen.markstrom@umea.se

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
090-16 17 17
katarina.sjostrom.2@umea.se

Lars Arvidsson
systemadministratör Procapita, Skola24 & Novaschem
090-16 24 18
lars.arvidsson@umea.se

Marie Folkesson Karling
utvecklingsledare
070-560 80 52
marie.karling@umea.se

Monika "Musse" Andersson
enhetschef, Idéan
090-16 34 41
monika.andersson@umea.se

Pär Sundström
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 12 31
par.sundstrom@umea.se

Therese Vallin
utvecklingsledare digitalt lärande för- och grundskola
090-16 10 33
therese.vallin@umea.se

Viktoria Ersson
systemförvaltare Procapita, statistik
090-16 12 82
viktoria.ersson@umea.se

Brittmari Dannelöv
enhetschef pedagogisk omsorg
090-16 19 34
brittmari.dannelov@umea.se

Nina Robinson
enhetschef personalpool
090-16 11 76
nina.robinson@umea.se

Sidan publicerades