Motioner

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Motioner till kommunfullmäktige 2024

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

6/2024

2024-02-26

Maria Nilsson (SD)

Inventering av skyddsrum, Umeå kommun , 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.


5/2024

2024-02-21

Mattias Larsson (C)

Inför ett särskilt driftbidrag för enskilda vägar i Umeå kommun , 128.9 kB, öppnas i nytt fönster.


4/2024

2024-02-09

Anders Norqvist (L)
Hanna Lundin Jernberg (L)
Maria Lindvall (L)

Fördjupa relationer mellan Umeå kommun och Taiwan , 102.2 kB, öppnas i nytt fönster.


3/2024

2024-02-08

Veronica Kerr (KD)

Införande av DIS (Dynamiskt inköpssystem) i Umeå kommun , 528.1 kB, öppnas i nytt fönster.


2/2024

2024-02-06

Veronica Kerr (KD)

”Ko på rot” för mer lokalproducerad mat , 622.5 kB, öppnas i nytt fönster.


1/2024

2024-01-10

Joline Göttfert (M)

Avskaffa bidrag till etniska föreningar , 69.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerades www.umea.se/motioner