Byggnadsnämnden

Ansvarsområden

Byggnadsnämnden har ansvar för

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovprövning och byggtillsyn
  • mätnings- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • bostadsanpassningar.

Så fungerar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter i byggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens verksamhet

Flera verksamheter inom Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Byggnadsnämndens verksamheter

Sidan publicerades www.umea.se/byggnadsnamnden