Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Byggnadsnämnden

Ansvarsområden

Byggnadsnämnden har ansvar för

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovprövning och byggtillsyn
  • mätnings- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • bostadsanpassningar.

Så fungerar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter i byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens verksamhet

Flera verksamheter inom Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Byggnadsnämndens verksamheter

Sidan publicerades