För- och grundskolenämnden

Grunduppdrag

Nämnden har ett övergripande ansvar för att alla barn folkbokförda i kommunen har tillgång till förskola och pedagogisk omsorg samt skolgång i kommunens egna eller i fristående verksamheter.

För- och grundskolenämnden ansvarar för kommunal

  • förskola, förskola på minoritetsspråk, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid
  • förskoleklass
  • grundskola
  • anpassad grundskola (särskola)
  • fritidshem.

Vidare ansvarar nämnden för att fördela resurser till egen verksamhet och till fristående verksamheter enligt bidrag på lika villkor. Nämnden ansvar också för skolpliktsbevakning och samverkan med fristående verksamheter i egenskap av hemkommun, samt att bevilja tillstånd och genomföra tillsyn av fristående förskoleverksamheter eller pedagogisk omsorg.

Nämnden ska säkerställa att den kommunala utbildningen utgår från grundläggande demokratiska värderingar och alla barn och elevers lika värde.

Ledamöter och möten

För- och grundskolenämnden i Umeå har elva ordinarie ledamöter, varav ordförande och två vice ordförande, och elva ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i för- och grundskolenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamhet

För- och grundskoleverksamheten arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

För- och grundskolan

Sidan publicerades