Fritidsnämnden

Grunduppdrag

Fritidsnämnden

  • ansvarar för att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.
  • erbjuder fritidsaktiviteter och inkluderande mötesplatser, för unga liksom för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
  • har det samlade ansvaret för handläggning av kommunens föreningsbidrag, samt ett särskilt uppdrag att stödja föreningslivet och främja det ideella engagemanget.
  • ansvarar för skötsel och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar, både för elit- och breddidrott. I uppdraget ingår även skötsel av friluftsområden samt fiskefrämjande åtgärder.
  • har i uppdrag att erbjuda Umeås invånare badupplevelser, friskvård samt ansvara för simundervisning för samtliga grundskoleelever.

Ledamöter och möten

Fritidsnämnden har elva ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och elva ersättare.

Ledamöter i fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamhet

Fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av fritidsnämnden och genomför nämndens beslut.

Fritidsförvaltningen

Sidan publicerades