Fritidsnämnden

Ansvarsområde

Fritidsnämnden ansvarar för att

  • möjliggöra fritidsaktiviteter för unga och personer med funktionsnedsättning
  • erbjuda badupplevelser, friskvård samt bedriva simundervisning för samtliga elever i för- och grundskolan
  • tillgängliggöra platser för rörelserikedom, rekreation och friluftsliv
  • tillgängliggöra anläggningar för fritidsverksamhet
  • stödja föreningslivet genom bidrag, samverkan, rådgivning och lotterihantering.

Fritidsnämnden genomför även vissa egna aktiviteter och arrangemang. Nämnden ska också särskilt hålla sig väl informerad om medborgarnas behov samt samarbeta och samverka med intresseorganisationer inom verksamhets­området.

Ledamöter i fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum

Fritidsnämndens verksamhet

Fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av fritidsnämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om fritidsnämndens verksamheter

Sidan publicerades