Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Grunduppdrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett övergripande ansvar för att alla ungdomar och unga vuxna boende i kommunen har tillgång till skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående verksamheter. Nämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, Elitidrottsgymnasium (NIU- och RIG) och Riksgymnasium för rörelsehindrade (RH-gymnasium).

Nämnden ansvarar för att fördela resurser till egen verksamhet och fristående verksamheter enligt bidrag på lika villkor, samt svara för insyn och samråd gällande fristående gymnasieskolor.

Vidare har nämnden även ett samlat ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasienivå och som särskild utbildning samt svenska för invandrare (Sfi). Nämnden svarar också för arbetsmarknad och integration, genom att tillhandahålla sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Ledamöter och möten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har elva ordinarie ledamöter, varav ordförande och två vice ordförande, och elva ersättare.

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamheter

Gymnasie- och vuxenutbildningen och arbetsmarknads- och integrationsavdelningen arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Arbetsmarknad och integration

Sidan publicerades