Individ- och familjenämnden

Grunduppdrag

Individ‐ och familjenämndens grunduppdrag är att tillgodose behov av stöd och omsorg
inom socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att
leva ett självständigt liv. Socialtjänsten arbetar förebyggande för att främja jämlika
levnadsvillkor.

Uppdraget omfattar att

  • ge stöd, omsorg och skydd till barn, unga och vuxna
  • ge stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
  • ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av försörjningsstöd
  • tillgodose behov av råd, stöd samt handläggning av familjerättsliga frågor
  • tillhandahålla familjerådgivning
  • erbjuda hälso‐ och sjukvård till personer i bostad med särskild service och under vistelsetid på daglig verksamhet
  • erbjuda hälso‐ och sjukvård till personer i ordinärt boende (hemsjukvård under 65 år).

Ledamöter och möten

Individ- och familjenämnden i Umeå har elva ordinarie ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och elva ersättare. Delar av nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i individ- och familjenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

Verksamhet

Stöd- och omsorg (socialtjänsten) arbetar på individ- och familjenämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Stöd- och omsorgsförvaltningen

Sidan publicerades