Individ- och familjenämnden

Ansvarsområde

Individ- och familjenämnden ansvarar för kommunens verksamhet som gäller stöd till personer med funktions­ned­sättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för alla åldrar. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorg, stöd i ordinärt boende (hemtjänst) och hälso- och sjukvård i hemmet för personer under 65 år.

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden ansvarar för sitt respektive område för hela Umeå kommuns social­tjänst, inklusive kommundelarnas tidigare verksamhet inom området.

Så fungerar nämnden

Individ- och familjenämnden i Umeå består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Delar av nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i individ- och familjenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum

Uppdragsplan och budget

Verksamhet

Socialtjänsten arbetar på individ- och familjenämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om individ- och familjenämndens verksamhet, socialtjänsten

Sidan publicerades