Överförmyndarnämnden

Ansvarsområde

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Uppdraget är att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande förhållande inte själva kan tillvara sina rättigheter. En rättsförlust kan uppstå om en person inte kan förvalta sin egendom eller föra sin talan gentemot till exempel myndigheter och företag.

Så fungerar överförmyndarnämnden

Den gemensamma överförmyndarnämnden är en juridisk person och en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. Nämnden är företrädare för alla de samverkande kommunerna.

Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige i respektive kommun ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år. Umeå kommun är värdkommun och utser ordförande och vice ordförande.

Nämnden har tio ledamöter och tio ersättare. Umeå kommun tillsätter tre ledamöter med ersättare, Örnsköldsvik två ledamöter med ersättare och övriga kommuner en ledamot med ersättare var.

Överförmyndarnämndens verksamhet

Överförmyndarenheten i Umeå arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut i Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommun.

Läs mer om Överförmyndarenheten

Överförmyndarkontoret i Örnsköldsvik genomför besluten i Örnsköldsviks kommun.

Sidan publicerades