Tekniska nämnden

Tekniska nämndens grunduppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens anläggningar: fastigheter, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska nämnden ansvarar även för kommunens interna servicefunktioner samt färdtjänst. Nämndens uppdrag är att:

  • planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens infrastruktur och offentliga utomhusmiljöer, fastigheter och IT-system
  • svara för den kommunala väghållningen och förvalta offentliga platser
  • försörja Umeå kommuns verksamheter med lokaler och boende för sociala behov
  • svara för samordning och utveckling av kommunens IT och telefonisystem
  • tillhandahålla färdtjänst
  • tillhandahålla intern service inom måltider, lokalvård och vissa vaktmästartjänster
  • fullgöra kommunens uppgifter avseende trafikfrågor

Nämndens ansvarsområde omfattar alla verksamheter inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Dessa är Gator och parker, Fastighet, IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice.

Så fungerar tekniska nämnden

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva suppleanter. Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i tekniska nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens verksamhet

Verksamheterna inom teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om tekniska nämndens verksamheter

Sidan publicerades