Tekniska nämnden

Ansvarsområden

Tekniska nämnden är kommunens organ för förvaltning och drift av kommunens gator, vägar och allmänna platser, anläggningar samt av maskiner, fordon och tekniska installationer om inte någon annan har fått detta i uppdrag.

Tekniska nämnden ansvarar för

  • kommunal väghållning och förvaltning av mark som är offentlig plats
  • teknisk försörjning
  • kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
  • samordning och utveckling av drift av kommunens IT- och telefonisystem och PA-system
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Tekniska nämnden är också kommunens trafiknämnd.

Så fungerar tekniska nämnden

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva suppleanter. Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ledamöter i tekniska nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens verksamhet

Verksamheterna inom teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om tekniska nämndens verksamheter

Sidan publicerades