Möten och protokoll

Här hittar du datum för kommande sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll där du kan läsa om vad politikerna har bestämt.

Protokoll och inspelningar

Kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor

Inspelade sammanträden, ljud och video

Handlingar

Handlingar till kommunfullmäktige

Kommande möten

Måndagar, klockan 9.00

2023

30 oktober
27 november
18 december

2024

29 januari
26 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll och föredragningslistor

Hållbarhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Planeringsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

2023:
17 oktober, 23 oktober (måndag), 14 november, 5 december

2024:
16 januari, 13 februari, 12 mars, 15 april (måndag), 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 17 september, 15 oktober, 21 oktober (måndag), 12 november, 3 december

Hållbarhetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15

2023:
3 oktober, 21 november, 19 december

2024:
30 januari, 26 mars, 21 maj (klockan 09.00), 18 juni, 27 augusti, 1 oktober, 19 november, 17 december

Näringslivs- och arbetsutskottet

Sammanträden tisdagar, klockan 13.15

2023:
10 oktober, 23 oktober (måndag), 24 oktober, 7 november, 28 november, 12 december

2024:
9 januari, 23 januari, 6 februari, 27 februari, 19 mars, 9 april, 15 april (måndag, klockan 14.30), 23 april, 7 maj, 21 maj, 28 maj, 11 juni, 6 augusti, 20 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 21 oktober (måndag, klockan 14.30), 22 oktober, 5 november, 26 november, 10 december

Planeringsutskottet

Tisdagar, klockan 9.00

2023:
10 oktober, 24 oktober, 7 november, 28 november, 12 december

2024:
9 januari, 23 januari, 6 februari, 27 februari, 19 mars, 9 april, 23 april, 7 maj, 28 maj, 11 juni, 6 augusti, 20 augusti, 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 26 november, 10 december

Protokoll

Brand- och räddningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 9.00

22 november

Protokoll

Byggnadsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 9.00

18 oktober
15 november
13 december

Protokoll

Fritidsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

2023

25 oktober
22 november
12 december (tisdag)

2024

23 januari (tisdag)
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
11 december

Protokoll

För- och grundskolenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 9.00

26 oktober
23 november
14 december

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 9.00

25 oktober
22 november
13 december

Protokoll

Individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 8.30

2023

18 oktober
15 november
1 december (fredag)
20 december

2024

24 januari
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

13 november

Protokoll

Jämställdhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 9.00

5 oktober
2 november
7 december

Protokoll

Kulturnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.15

2023

26 oktober
23 november
14 december

2024

25 januari
22 februari
21 mars
25 april
23 maj
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
19 december

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.00

19 oktober
16 november
14 december

Protokoll

PA-nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Fredagar, klockan 9.30

1 december

Protokoll

Personalnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Tisdagar, klockan 9.00

2023

17 oktober
14 november
5 december

2024

16 januari
13 februari
12 mars
16 april
14 maj
4 juni
13 augusti
17 september
15 oktober
12 november
3 december

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 10.00

2023

26 oktober
30 november
21 december

2024

25 januari
22 februari
21 mars
25 april
23 maj
13 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
19 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

6 november
4 december

Protokoll

Valnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Klockan 8.30

Onsdag 22 november

Protokoll

Äldrenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 8.30

25 oktober
16 november
14 december

Protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.00

4 oktober
15 november
13 december

Sidan publicerades www.umea.se/moten