Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Möten och protokoll

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll där du kan läsa om vad politikerna har bestämt.

Protokoll och inspelningar

Kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor

Inspelade sammanträden, ljud och video

Kommande möten

Måndagar, klockan 09.00

29 mars
26 april
31 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Handlingar

Handlingar till kommunfullmäktige

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll och föredragningslistor

Hållbarhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Planeringsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00
16 mars, 13 april, 27 april, 18 maj, 8 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 16 november, 7 december

Hållbarhetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15
23 mars, 27 april (klockan 09.00), 25 maj, 31 augusti, 28 september, 2 november

Näringslivs- och arbetsutskottet

Sammanträden tisdagar, klockan 13.15
23 mars, 30 mars, 20 april, 4 maj, 11 maj, 25 maj, 1 juni, 15 juni, 10 augusti, 24 augusti, 7 september, 21 september, 5 oktober, 12 oktober (klockan 14.45), 19 oktober, 9 november, 23 november, 30 november, 14 december

Företags­besök eller företagsråd onsdagar, klockan 08.00
17 mars (besök), 14 april (råd), 19 maj (besök), 9 juni (råd), 18 augusti (besök), 15 september (råd), 13 oktober (besök), 10 november (råd), 8 december (besök)

Planeringsutskottet

Tisdagar, klockan 09.00
30 mars, 20 april, 11 maj, 1 juni, 15 juni, 10 augusti, 24 augusti, 7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november, 30 november, 14 december

Protokoll

Brand- och räddningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.00

17 mars
19 maj
29 september (klockan 09.00)
24 november

Protokoll

Byggnadsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

17 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
16 december (torsdag)

Protokoll

Fritidsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

24 mars
28 april
26 maj
1 september
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Protokoll

För- och grundskolenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

25 mars
29 april
27 maj
17 juni
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

24 mars
28 april
26 maj
16 juni
21 september (tisdag)
20 oktober
24 november
15 december

Protokoll

Individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 08.30

24 mars
28 april
26 maj
23 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
22 december

Kommande möten

Måndag 12 april, klockan 13.15

Datum för ett andra möte under senare delen av hösten beslutas av nämnden på aprilsammanträdet.

Protokoll

Jämställdhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

15 april
20 maj
17 juni
2 september
7 oktober
11 november
9 december

Protokoll

Kulturnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

17 mars
21 april
19 maj
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
8 december

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.00

18 mars
22 april
20 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Protokoll

PA-nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Fredagar, klockan 09.30

23 april
1 oktober
3 december

Protokoll

Personalnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Tisdagar, klockan 09.00

16 mars
13 april
18 maj
8 juni
17 augusti
14 september
12 oktober
16 november
7 december

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 10.00

25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

3 maj
7 juni
16 augusti
11 oktober
8 november
6 december

Protokoll

Valnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Tisdagar, klockan 08.30

11 mars (torsdag)
11 maj
5 oktober

Protokoll

Äldrenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 08.30

25 mars
29 april
27 maj
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.00

24 mars
28 april
19 maj
16 juni
15 september
27 oktober
8 december

Sidan publicerades