Möten och protokoll

Här hittar du datum för alla sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Vi länkar till mötesprotokoll där du kan läsa om vad politikerna har bestämt.

Protokoll och inspelningar

Kommunfullmäktiges protokoll och föredragningslistor

Inspelade sammanträden, ljud och video

Kommande möten

Måndagar, klockan 09.00

2022

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
19 december

Handlingar

Handlingar till kommunfullmäktige

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll och föredragningslistor

Hållbarhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Planeringsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Kommunstyrelsen

Tisdagar, klockan 15.00

2022:
18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, 24 oktober (måndag), 15 november, 29 november, 6 december

Hållbarhetsutskottet

Tisdagar, klockan 13.15

2022:
22 februari (klockan 09.00), 29 mars, 28 april (torsdag), 24 maj (klockan 09.00), 27 september, 1 november, 20 december

Näringslivs- och arbetsutskottet

Sammanträden tisdagar, klockan 13.15
2022:
11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 1 mars, 22 mars, 5 april, 12 april (klockan 14.30), 26 april, 10 maj, 24 maj, 31 maj, 14 juni, 9 augusti, 23 augusti, 6 september, 20 september, 11 oktober, 24 oktober (måndag, klockan 14.45), 25 oktober, 8 november, 22 november, 13 december

Företags­besök eller företagarråd onsdagar, klockan 08.00
2022:
19 januari (besök), 16 februari (råd), 16 mars (besök), 13 april (råd), 18 maj (besök), 17 augusti (besök), 14 september (råd), 19 oktober (besök), 16 november (råd), 7 december (besök)

Planeringsutskottet

Tisdagar, klockan 09.00

2022:
11 januari, 25 januari, 8 februari, 1 mars, 22 mars, 5 april, 26 april, 10 maj, 31 maj, 14 juni, 9 augusti, 23 augusti, 6 september, 20 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 13 december

Protokoll

Brand- och räddningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

2022

26 januari
16 mars
18 maj
28 september
23 november

Protokoll

Byggnadsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

2022

26 januari
23 februari
23 mars
20 april
18 maj
15 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Protokoll

Fritidsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

2022

19 januari
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
26 augusti (fredag, klockan 08.15)
21 september
19 oktober
23 november
14 december

Protokoll

För- och grundskolenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

2022

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
24 maj (tisdag)
16 juni
22 september
27 oktober
24 november
15 december

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 09.00

2022

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
20 september (tisdag)
26 oktober
23 november
14 december

Protokoll

Individ- och familjenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 08.30

2022

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
22 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
1 december (torsdag)
21 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

2022

21 februari
14 november

Protokoll

Jämställdhetsutskottets protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 09.00

2022

3 februari
3 mars
7 april
5 maj
9 juni
15 september
13 oktober
10 november
8 december

Protokoll

Kulturnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.15

2022

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
21 december

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 13.00

2022

20 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december

Protokoll

PA-nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Fredagar, klockan 09.30

2022

11 februari
8 april
30 september
9 december

Protokoll

Personalnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Tisdagar, klockan 09.00

2022

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
17 maj
7 juni
16 augusti
13 september
18 oktober
15 november
6 december

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 10.00

2022

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
19 maj
16 juni
25 augusti
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Kommande möten

Måndagar, klockan 13.15

2022

7 februari
4 april
2 maj
13 juni
8 augusti
3 oktober
7 november
5 december

Protokoll

Valnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

2022

Torsdag 17 februari, klockan 08.30
Torsdag 17 mars, klockan 08.30
Måndag 23 maj, klockan 08.30
Torsdag 11 augusti, klockan 08.30
Onsdag 14 september, klockan 08.30
Torsdag 15 september, klockan 08.30
Tisdag 27 september, klockan 08.30
Torsdag 17 november, klockan 08.30

Protokoll

Äldrenämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Torsdagar, klockan 08.30

2022

27 januari
24 februari
24 mars
28 april
25 maj (onsdag)
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
1 december
22 december

Protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll och föredragningslistor

Kommande möten

Onsdagar, klockan 13.00

2022

19 januari
23 februari
30 mars
27 april
18 maj
22 juni
14 september
19 oktober
16 november
14 december

Sidan publicerades