Fritid, föreningsbyrån

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.

Nämnden har det samlade ansvaret för handläggning av kommunens föreningsbidrag, samt ett särskilt uppdrag att stödja föreningslivet och främja det ideella engagemanget.

Vi lovar att

  • erbjuda rådgivning och samverkan kring föreningsfrågor
  • hantera ansökningar om lotteritillstånd
  • hantera kommunens föreningsbidrag
  • möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
  • fördela, boka och ge tillträde till lokaler och anläggningar

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet

Fastställd

Av fritidsnämnden 2023-11-22

Sidan publicerades