Fritid, bad

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.

Nämnden har i uppdrag att erbjuda Umeås invånare badupplevelser, friskvård samt ansvara för simundervisning för samtliga grundskoleelever.

Vi lovar att

  • erbjuda friskvård
  • erbjuda simundervisning
  • fördela, boka och ge tillträde till lokaler och anläggningar inom avdelning bad
  • möjliggöra badupplevelser
  • möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
  • sköta driften av lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet på www.umea.se/bad.

Fastställd

Av fritidsnämnden 2023-11-22.

Sidan publicerades