Fritid, unga

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.

Nämnden erbjuder fritidsaktiviteter och inkluderande mötesplatser för unga, liksom för vuxna med funktionsnedsättning.

Ungdomsverksamheten vänder sig till åldern 13–25 år med fokus på elever på högstadiet och unga i gymnasieåldern.

Verksamheten för vuxna med funktionsnedsättning, Fritid för alla (FFA), riktar sig till målgrupp 20 år och uppåt.

Vi lovar att

  • målgruppens självupplevda behov ska vara utgångspunkt i planering av verksamheten
  • skapa förutsättningar för målgruppens delaktighet och möjlighet till medskapande av verksamheten
  • erbjuda trygga och drogfria mötesplatser
  • erbjuda lovaktiviteter för målgruppen unga
  • erbjuda kostnadsfria aktiviteter för målgruppen unga
  • erbjuda fritidsaktiviteter till låg eller ingen kostnad för målgruppen inom FFA
  • samverka med andra aktörer såsom exempelvis skola, socialtjänst, polis, föreningar och studieförbund i syfte att nå våra mål

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet på www.umea.se/ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fastställd

Av fritidsnämnden 2023-11-22.

Sidan publicerades