Fritidsaktiviteter, funktionsnedsättningar

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.

Nämnden erbjuder fritidsaktiviteter och inkluderande mötesplatser, för unga liksom för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi lovar att

  • skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter till låg eller ingen kostnad för målgruppen
  • besökarna ska ges möjlighet att påverka och medskapa innehållet i aktiviteterna
  • samverkan med andra aktörer, studieförbund, civilsamhället med mera prioriteras i syfte att nå våra mål
  • att arrangera utflykter och resor för målgruppen till självkostnadspris (gäller Fritid för alla).

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om våra verksamheter:

Mariehems fritidsgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritid för alla

Fastställd

Av fritidsnämnden 2022-11-23

Sidan publicerades