Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått brott och den person som drabbats av brottet. Medling ersätter inte rättsprocessen utan är ett komplement till den.

Medlingen sker på neutral plats med en neutral medlare. Vid mötet får båda parter möjlighet att prata igenom det som har hänt.

Den som begått brottet får visa att man står för vad man gjort och får tillfälle att be om ursäkt för den skada man orsakat.

Den som utsatts för brottet får berätta för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått och om det går att gottgöra på något sätt.

Efter genomförd medling kan båda parter förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig.

 • Kontakt

  Medling

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Jägarvägen 18

  Kontaktuppgifter medlare

  Simon Clausen
  090-16 65 38
  073-578 74 51

  Klara Lynöe

  090-16 48 68

Sidan publicerades www.umea.se/medlingvidbrott