2.3.3 Skyfallsåtgärder

Pågående arbeten

Inom kommunen pågår nu arbeten för att förebygga skadliga effekter av skyfall.

De högst prioriterade områdena kopplat till översvämningar och åtgärder är idag Djupbäcken och Tvärån. Där pågår det utredningar för att ta fram åtgärdsförslag för att minska översvämningsrisker. Läs mer om det här på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därefter kommer övriga avrinningsområden att utredas på liknande sätt.

Andra exempel på åtgärder som gjorts i kommunen som har både fördröjande och renande effekt på dagvattnet

  • Dammar på Mariehemsängarna
  • Lillsjödammen, Klockarbäcken
  • Tomtebodammen
  • Sagotjärn, Tavleliden
  • Översvämningsyta på Grubbe
  • Översvämningsbara ytor vid Campus

Läs mer här om Hur arbetar Umeå kommun med skyfall? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades