Stöd i skolan

Elever som har svårt att nå skolans mål har rätt att få stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Det finns två typer av stöd i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola:

 • extra anpassningar
 • särskilt stöd.

Specialpedagoger och speciallärare finns knutna till kommunala skolor. Som stöd finns också en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterskor, kuratorer, psykologer och andra kompetenser.

Elever som är inlagda/inskrivna på sjukhus och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete har rätt till undervisning genom sjukhusskolan.

Extra anpassningar

Extra anpassningar ges i den ordinarie klassen. Exempel på extra anpassningar är

 • extra tydliga instruktioner
 • hjälp att förstå texter
 • anpassade läromedel
 • hjälp med digital teknik
 • viss specialpedagogisk insats.

Särskilt stöd

Om de extra anpassningarna inte räcker för att ditt barn ska nå skolans mål ska rektorn utreda ditt barns behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att ditt barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor besluta att ge särskilt stöd och upprätta ett åtgärdsprogram där åtgärderna beskrivs.

Exempel på särskilt stöd är

 • hjälp av speciallärare
 • placering i särskild undervisningsgrupp
 • enskild undervisning
 • anpassad studiegång, avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, till exempel ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort
 • regelbunden studiehandledning på modersmålet under en längre tid
 • tillgång till elevassistent, där behovet är av omfattande och varaktig karaktär.
Sidan publicerades www.umea.se/stodiskolan