illustration på en man som kör bil

Trafikregler för bilister

Som bilist sitter du skyddad i din bil medan cyklister, gående, mopedister och motorcyklister drabbas hårdare vid en krock. Därför är det extra viktigt att du håller ögonkontakt och visar hänsyn i trafiken. Korsningar och övergångsställen är platser där det lätt kan ske en olycka om inte alla kommunicerar, därför tas dessa exempel upp.

Läs mer om de viktigaste trafikreglerna på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korsningar

Bilist ska väja för cyklist

Något som kanske inte alla tänker på är att cykeln är ett fordon, därför är bilister skyldiga att väja för en cyklist i en vanlig korsning där högerregeln eller väjningsplikt gäller. Ett exempel på detta är där Nygatan korsar Nytorgsgatan vid Minervaskolan.

Cyklist ska väja för bilist

På en cykelpassage har cyklisten väjningsplikt. Om cyklisten är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen ska bilisten lämna företräde, därför är det viktigt att hålla låg hastighet.

Läs mer om trafikregler för cyklister på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergångsställen

Vid obevakade övergångsställen har du som bilist väjningsplikt mot gående. Du ska alltså släppa fram den som går. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Även den som leder en cykel räknas som gående.

Bilisten har inte någon väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe, men du måste vara uppmärksam och hålla låg hastighet för att undvika olyckor.

Man får inte köra om fordon strax före eller på ett obevakat övergångsställe.

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor.

Bilar, mopeder och cyklar får inte köras fortare än gångfart, och föraren har alltid väjningsplikt mot gående.

Västra kyrkogatan mellan Nygatan och Skolgatan, är Umeås första gångfartsområde.

Gågatan, trafik

På gågatan rör vi oss i promenadtakt, oavsett om du går, cyklar eller kör varutransport.

Läs mer om Gågatas trafikregler

Cykelöverfart

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Läs mer om cykelöverfarter och cykelpassager med väjningsplikt.

Håll ögonkontakt och visa hänsyn

Ingen är tankeläsare. Ögonkontakt och hänsyn kan i de flesta fall leda till att vi undviker olyckor.

  • Håll koll på dina medtrafikanter.
  • Anpassa hastigheten till situationen, där det rör sig mycket folk är det lätt att något går fel om vi inte hinner signalera till varandra.
  • Var försiktig och uppmärksam när du närmar dig obevakade cykelpassager och övergångsställen.
  • På samma sätt som att en cyklist inte bör parkera cykeln på bilvägen bör inte du parkera din bil på cykel- eller gångbana.
fyra symboler
Sidan publicerades