Vägmärket ”påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik”

Trafikregler för bussgator

Gator som är avsedda för buss i linjetrafik skyltas med vägmärket ”påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik”. Det betyder att endast bussar i linjetrafik får trafikera sträckan.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan om något som behöver åtgärdas snarast så rekommenderar vi att du skicka dem till brev@tabussen.nu ifall det gäller själva trafikeringen.

Om din felanmälan rör infrastrukturen i anslutning till kollektivtrafiken gör du felanmälan via www.umea.se/felanmalan

Sidan publicerades