illustration på gående

Trafikregler för gående

Gemensam gång- och cykelbana

På en gemensam gång- och cykelbana ska du som gående gå på vänster sida i färdriktningen. Samma gäller för dig som är rullstolsburen eller åker rullskridskor med mera.

vägmärke
ritad bild på gående och cyklister

Delad/separerad gång- och cykelbana

På en delad/separerad gång- och cykelbana bör du som gående gå på höger sida i färdriktningen på din del av banan. Detta för att du ska möta cyklisten öga mot öga i stället för att bli överraskad av en cyklist som kommer bakom ryggen. Gång- och cykelbanan är separerad med vägmarkering och illustrationer som visar var du ska gå.

vägmärke
ritad bild av gående och cyklister

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Bilar, mopeder och cyklar får inte köras fortare än gångfart, och föraren har alltid väjningsplikt mot gående. Västra kyrkogatan mellan Nygatan och Skolgatan är Umeås första gångfartsområde.

vägmärke
vägmärke

Skylt för gångfartsområde.

Gågatan, trafik

På gågatan rör vi oss i promenadtakt, oavsett om du går, cyklar eller kör varutransport.

Gågatans trafikregler

Håll ögonkontakt och visa hänsyn

Ingen är tankeläsare. Ögonkontakt och hänsyn kan i de flesta fall leda till att vi undviker olyckor.

  • Håll koll på dina medtrafikanter och se dig alltid för innan du går över en väg eller cykelbana.
  • På samma sätt som att vi inte går mitt på en väg där en bil kan komma går vi inte på en cykelbana.
  • Om vi går flera i bredd på en gemensam gång- och cykelbana måste vi ha koll och visa hänsyn när en cyklist passerar.
  • Även fast du har företräde på övergångsställen måste du vara uppmärksam och visa hänsyn när du passerar.

De viktigaste trafikreglerna för gående, Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

fyra symboler
Sidan publicerades