En jättestor hög med snö, en traktor, en liten lastbild

Snötippar

Om det blir för fullt med snö inne på din tomt eller gård måste du som fastighetsägare själv bekosta bortforslingen till särskilda snötippar.

Du får inte tippa snö på område med detaljplan där kommunen är ansvarig för offentlig plats. Om du lägger ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen kan den bli en trafikfara. Ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.

Här finns snötipparna

Ordinarie snötippar finns på Klockarbäcken, Hömyran och Bergsboda. Se under Öppettider eller Viktig information om vilka tippar som är öppna.

Så här gör du

Transport av snö till snötipp sker med lastbil. Personbil med släpvagn är inte möjligt.

Lastbil som kör snö till snötipp måste vara registrerad hos Gator och parker och behörig för inpassering.

När ansökan om inkörning på snötipp är godkänd erhålls en tagg för inpassering.

Det är typen av lastbil som styr kostnaden, oavsett hur många kubikmeter som finns på lasset.

Avgifter

Avgifter för inkörning av snö 2022-01-01 – 2022-12-31

 • Tvåaxlad bil, cirka 14 kubikmeter, 123 kronor per lass
 • Treaxlad bil cirka, 18 kubikmeter, 158 kronor per lass
 • Fyraxlad bil, cirka 22 kubikmeter, 193 kronor per lass

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.

Öppettider

De snötippar som är tillgängliga för inkörning av snö har följande öppettider;

Hömyran

 • Stängs för inkörning av snö 2022-03-22, klockan 18.00
 • Måndag–torsdag, klockan 05.00–18.00
 • Fredag, klockan 05.00–16.00
 • (ordinarie öppettider klockan 07.00–16.00)

Klockarbäcken

 • Stängs för inkörning av snö 2022-03-22, klockan 18.00
 • Måndag–torsdag, klockan 05.00–18.00
 • Fredag, klockan 05.00–16.00
 • (ordinarie öppettider klockan 07.00–16.00)

Bergsboda

 • Stängs för inkörning av snö 2022-04-22, klockan 16.00
 • Måndag–torsdag, klockan 05.00–18.00
 • Fredag, klockan 05.00–16.00
 • (ordinarie öppettider klockan 07.00–16.00)

Ystarvägen

 • Stängs för inkörning av snö 2022-04-22, klockan 16.00
 • Måndag–torsdag, klockan 05.00–18.00
 • Fredag, klockan 05.00–16.00
 • (ordinarie öppettider klockan 07.00–16.00)

Särskild avgift för inkörning utöver ordinarie tid

Åkeri som har för avsikt att köra in snö till tipparna utöver ordinarie öppettider (klockan 07.00–16.00, måndag–fredag) debiteras en särskild avgift om 25 procent extra per lass för inkörning denna tid.

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.

Sidan publicerades www.umea.se/snotipp