Fler snötippar i Umeå

Tekniska nämnden har beslutat att nya snötippar ska anläggas; en på Bergsboda och en i Röbäck. Placeringen av snö­tipparna ske ge förutsättningar för effektiv vinterväghållning och bidra till att minska påverkan på miljön.

Under vinter finns behov av att köra bort snö. Omfattningen av utkörningen beror på hur mycket nederbörd som kommer per vinter, temperatur och ambitionen att hålla högre standard med bredare gång- och cykelvägar vintertid. Även att nya områden byggs och befintliga områden förtätas påverkar behovet.

I en stad som växer behöver vi kunna ta hand om snön på ett så ekonomiskt och miljövänligt sätt som möjligt, därför är placeringen av snötipparna viktig.

Minimera påverkan på miljön

En viktig del när man väljer placering av snötippar är att minimera transporterna, se till att de går längs större trafikstråk och påverkar miljön så lite som möjligt. Målet är att minimera transportsträckor och maskinarbetet vid snöhanteringen. Ett sätt att minska maskinarbetet på snötipparna är att anlägga fler snötippar med större ytor att lägga upp snö på.

Här finns snötipparna

I nuläget finns det snötippar i/på Klockarbäcken, Ystarvägen, Hömyran, Sävar, Hörnefors och vid travet. Snötippen vid travet kommer att avslutas hösten 2019 på grund av att Miljö- och hälsoskydd konstaterat påverkan på grundvattnet. Tekniska nämnden ger därför i uppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen att ta fram en lösning för utökning av kapaciteten för snötippen i Röbäcks-området och anlägga ny tipp på Bergsboda.

Befintliga och planerade snötippar i Umeå , 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades