Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ordlista

Efterarbeta = arbete som krävs efter plogning för att öka trafiksäkerheten, till exempel ta bort snöhögar som skymmer sikten

Isriva = packad snö tas bort från gator och gång- och cykelvägar, infart till fastigheter öppnas upp

Ploga = lös snö tas bort från gator och gång- och cykelvägar, inga infarter öppnas vid plogning

Prio 1-gator = buss- och huvudgator, centrum och östra och västra stadsdelarna

Prio 2-gator = lokalgator

Prio 1-gång- och cykelvägar = huvudstråk från stadsdelar in mot centrum

Prio 2-gång- och cykelvägar = övriga gång- och cykelvägar

Snöutlasta = lasta och frakta bort snö från prio 1-gator

Sidan publicerades