Startsida Umeå kommun

UmeBrå

UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Tillsammans skapar vi trygghet och delaktighet i ett ungt, modigt och växande Umeå.

UmeBrå är ett sektorsövergripande nätverk som består av representanter från Umeå kommun, Polismyndigheten och Västerbottens läns landsting. I undermenyn finns information om UmeBrås arbete.

Ett tryggt Umeå

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Den viktigaste utgångspunkten för UmeBrå är att du som medborgare i Umeå kommun ska fortsätta känna dig trygg och uppleva livskvalitet i denna växande stad.

UmeBrås mål

  • Minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Öka tryggheten i Umeå kommun.
  • Minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning samt motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.

UmeBrå-forum

UmeBrå-forum är en mötesplats som UmeBrå arrangerar två gånger per år. Läs om nästa forum.

Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete. Till forumen bjuds många olika aktörer in i arbetet för att skapa ökad delaktighet, vilket är en viktig del i UmeBrås arbete för en trygg stad.

Lokala förebyggande råd

I Umeå finns nio lokala förebyggande råd. I råden samlas representanter från skolan, fältgruppen, Fritid unga, UmeBrå och i vissa delar även polis och landsting.

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Anna Nordin
utredare
UmeBrå
anna.nordin.2@umea.se

Sara Stenberg
kommunikatör
UmeBrå
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se

Sidan har granskats 2019-03-08

Sidans kortadress: www.umea.se/umebra

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.