Umebrå, brotts- och drogförebyggande råd

Umebrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Umebrå består av representanter från kommunen, polisen och Region Västerbotten. Rådet är ansvariga för den samverkansöverenskommelse som finns mellan Umeå kommun och Polismyndigheten.

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi skapa ett tryggare och säkrare Umeå. Arbetet med att minska brottsligheten och öka Umeåbornas trygghet sker i samverkan med bland annat polisen och Region Västerbotten, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Den viktigaste utgångspunkten för Umebrå är att du som medborgare i Umeå kommun ska fortsätta känna dig trygg och uppleva livskvalitet i denna växande stad.

Sidan publicerades www.umea.se/umebra