Fritidsnämndens stipendier

Fritidsnämnden vill genom årliga stipendier uttrycka sin uppskattning för värdefullt ideellt ledarskap och förenings­engagemang samt goda idrottsliga prestationer som har utförts under det senaste året.

Stipendiaten ska vara verksam i en förening registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Stipendiet kan endast utdelas en gång till en och samma mottagare för en och samma idrott eller verksamhet och uppdrag. Om särskilda skäl föreligger kan en nominerad stipendiat från ett visst år även bli aktuell efterföljande år.

De fyra olka stipendierna är

  • aktiv idrottsövare
  • idrotts- och/eller ungdomsledare
  • årets eldsjäl
  • lång och trogen tjänst.

Aktiv idrottsutövare

Stipendiet till årets aktiva idrottsutövare delas ut för en god idrottslig prestation som utförts under det senaste året. Stipendiet riktar sig till idrottare tävlande på junior- eller seniornivå. Stipendiaten ska normalt ha vunnit medalj i lag eller individuell idrott på nationell eller internationell nivå i en idrott ansluten till riksidrottsförbundet.

Idrotts- och/eller ungdomsledare

Stipendiet till årets idrotts- och/eller ungdomsledare delas ut för ett värdefullt och uppoffrande ledarskap i förening med verksamhet i Umeå kommun. Stipendiet riktar sig normalt till person med erfarenhet av minst fem års ledaruppdrag.

Årets eldsjäl

Stipendiet till årets eldsjäl delas ut till person som under minst de två senaste åren gjort extraordinära insatser inom föreningslivet, främst med fokus på barn- och ungdomsverksamhet.

Lång och trogen tjänst

Stipendiet för lång och trogen tjänst delas ut för att uppmärksamma personer som under många år varit anställd i någon förening och som på ett förtjänstfullt, engagerat och uppoffrande sätt bidragit till att utveckla föreningens verksamhet.

Hur skickar jag in en nominering?

Du kan också skicka nominering som brev till

Umeå kommun
Fritid
901 84 Umeå

Vad innebär stipendierna?

Stipendierna består av ett diplom samt en summa pengar som fastställs varje år av fritidsnämnden. Stipendierna är inte förbundet med särskilda åtaganden utan får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande. Stipendierna delas varje år ut i samband med ett större föreningsarrangemang.

Vilka ingår i juryn?

Stipendiejuryn består av tre representanter från fritidsnämnden och avdelningschefen för föreningsbyrån.

Sidan publicerades www.umea.se/fritidsstipendier