Fritidsnämndens stipendier

Fritidsnämnden vill genom årliga stipendier uttrycka sin uppskattning för värdefullt ideellt ledarskap och förenings­engagemang samt goda idrottsliga prestationer som har utförts under det senaste året.

Stipendiaten ska vara verksam i en förening registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Stipendiet kan endast utdelas en gång till en och samma mottagare för en och samma idrott eller verksamhet och uppdrag. Om särskilda skäl föreligger kan en nominerad stipendiat från ett visst år även bli aktuell efterföljande år.

De fyra olka stipendierna är

  • aktiva idrottsutövare
  • idrotts- och/eller ungdomsledare
  • eldsjäl
  • föreningspersonlighet för lång och trogen tjänst.

Aktiva idrottsutövare

Stipendiet, årets aktiva idrottsutövare, delas ut för en god idrottslig prestation som utförts under det senaste året. Stipendiet riktar sig till idrottare tävlande på junior- eller seniornivå. Stipendiaten ska ha gjort en utmärkande prestation i en lag- eller en individuell idrott, på nationell eller internationell nivå. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Idrotts- och/eller ungdomsledare

Stipendiet, årets idrotts- och/eller ungdomsledare, delas ut för ett värdefullt och engagerat ledarskap i förening med verksamhet i Umeå kommun. Stipendiet riktar sig i regel till en person med minst fem års erfarenhet av ledaruppdrag.

Årets eldsjäl, till minne av Lennart Johansson

Stipendiet, årets eldsjäl, delas ut till en person som gjort extraordinära insatser inom föreningslivet, främst med fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Stipendiet ska belöna insatser gjorda under de senaste två åren.

Utmärkelsen Årets eldsjäl tillägnas Lennart Johansson. I över 40 år satte Lennart sin prägel på politiken i stort men särskilt i fritidsnämnden. Särskilt brann han för föreningslivet där han hade ett oerhört engagemang för idrott, både elit och bredd. Han var alltid noga med att lyfta föreningslivets betydelse för samhället.

Föreningspersonlighet för lång och trogen tjänst

Stipendiet för lång och trogen tjänst delas ut för att uppmärksamma en person som under lång tid varit anställd eller ideellt engagerad i föreningslivet. Personen ska på ett förtjänstfullt och engagerat sätt bidragit till att utveckla föreningens verksamhet.

Hur skickar jag in en nominering?

Du kan nominera kandidater via ett webbformulär eller via vanlig post.
Nominering av 2023 års kandidater är nu stängd.

Vad innebär stipendierna?

Stipendierna består av ett diplom samt en summa pengar som fastställs varje år av fritidsnämnden. Stipendierna är inte förbundet med särskilda åtaganden utan får fritt användas enligt stipendiatens eget bestämmande. Stipendierna delas varje år ut i samband med ett större föreningsarrangemang.

Vilka ingår i juryn?

Stipendiejuryn består av tre representanter från fritidsnämnden och verksamhetschefen för Föreningsbyrån.

Sidan publicerades www.umea.se/fritidsstipendier