Stipendium till kulturutövare

Varje år delar Kulturnämnden ut två stipendier till kulturutövare inom till exempel bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Varje stipendium uppgår till 20 000 kronor. Allmänheten bjuds in att föreslå kulturutövare som har utmärkt sig för att bli stipendiat.

Stipendierna riktar sig i första hand till yngre kulturutövare, men personer som nomineras ska vara myndiga. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation.

Kulturutövaren ska;

  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området
  • vara skriven i Umeå kommun
  • vara myndig
  • inte ha fått Umeå kommuns konststipendium de senaste tre åren.

Nomineringsperioden är under 1 februari till 29 februari. En person kan bara tilldelas stipendiet en gång.

Beslut om stipendiet till kulturutövare fattas av Kulturnämnden efter att nomineringsperioden är avslutad.

 

Sidan publicerades