Rese- och kulturstipendium

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Varje stipendium är på 15 000 kronor. Du är välkommen att föreslå konstutövare du tycker har utmärkt sig för att bli stipendiat.

Du kan bidra och nominera kandidater, normalt under februari. Kulturnämnden beslutar sedan i april/maj vilka som ska få årets rese- och kulturstipendier.

Stipendierna riktar sig i första hand till yngre konstutövare, men personer som nomineras ska vara myndiga. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation.

Konstutövaren ska

  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området
  • vara mantalsskriven i Umeå kommun
  • inte ha fått Umeå kommuns konststipendium de senaste tre åren.

Man kan bara tilldelas stipendiet en gång.

Sidan publicerades