Utmärkelsen Årets eldsjäl

Utmärkelsen Årets eldsjäl uppmärksammar en förening eller organisation som på olika sätt har utmärkt sig och gjort betydande insatser under året för invånarna i Umeå.

Kriterier för priset är att

  • stipendiet går till en ideell allmännyttig förening eller annat liknande ideellt organiserat nätverk som representerar civilsamhället
  • organisationen ska vara verksam i Umeå kommun
  • organisationen ska ha utmärkt sig och gjort betydande frivilliginsatser under året för kommunens invånare.

Frivilliginsatser som verkar socialt och förebyggande prioriteras.

Regler att förhålla sig till:

  • Om ett nätverk ska få stipendiet så ska utbetalningen gå till en ideell förening eller organisation som förvaltar pengarna åt dem.
  • Stipendiet kan inte utbetalas till en privatperson.

Utmärkelsen byter namn

Utmärkelsen Årets eldsjäl ska byta namn för att spegla syftet med utmärkelsen bättre. Det vill säga att det är en förening eller en organisation som får utmärkelsen och inte en individ. Utmärkelsen ska även spegla att det handlar om frivilligt och socialt arbete. Föreningar som är involverade i arbetet med den internationella frivilligdagen har lämnat förslag på namn. Nu är det upp till allmänheten att rösta fram en vinnare.

Förslagen på namn är

  • Årets insats
  • Pris för årets insats för social hållbarhet
  • Årets frivilliga insats
  • Umeås frivilliga insats
  • Årets ideella insats.

Om utmärkelsen

Nomineringsperioden genomförs under oktober månad. Årets eldsjäl får förutom ära och diplom en check på 10 000 kronor. Priset delas ut 5 december varje år i samband med internationella frivilligdagen. Stipendiejuryn består av ordförande samt vice ordförande i individ- och familjenämnden som beslutar om vinnare utifrån de inkomna nomineringarna.

Årets eldsjäl 2020

Frisk och fri i Umeå tilldelades utmärkelsen med följande motivering:

Ätstörningar drabbar inte bara enskilda personer, de drabbar hela familjer och hela samhället. Via ett starkt och outtröttligt engagemang stöttar Frisk och fri både sjuka och anhöriga i kampen mot en sjukdom som ofta bekämpas i det tysta. Via stödgrupper, mentorer och öppna träffar, genom telefon, chatt och mejl, hjälper föreningen drabbade att fortsätta orka kämpa. Frisk och fris lokalavdelning i Umeå är riksföreningens nordligaste avdelning och tar ett stort ansvar i norra Sverige för kampen mot ätstörningar.

Pristagare genom åren

Organisationer som har fått utmärkelsen Årets eldsjäl av Umeå kommun:

2020 Frisk och fri i Umeå
2019 Föräldraföreningen mot narkotika i Umeå
2018 Kvinno- och tjejjouren i Umeå
2017 Vän i Umeå
2015 Röda Korset, Ume kretsen
2014 Umeå spelberoende förening
2013 Föreningen Kulturstorm
2012 Kärnhuset
2011 Frivilligcentralen i Umeå
2010 Kulturföreningen Daisy
2009 Junis, IOGT-NTO:s juniorförbund i Umeå
2008 Öppen gemenskap
2007 Bakfickan
2006 Rädda barnen
2005 PREI
2004 VI Fem
2003 Non Fighting

Sidan publicerades