Redskapsregler, kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG)

Inga redskap får användas utan att en behörig ledare finns på plats.

Hopp

 • En gymnast hoppar åt gången.
 • Innan hopp på satsbräda ansvarar ledaren för att se till att rätt antal fjädrar finns i satsbrädan. Det är viktigt att använda nog många fjädrar, annars skadas satsbrädan.
 • Innan hopp över häst ansvarar ledaren för att hopphästen ej står på hjul och att höjden är fastsatt på korrekt sätt.
 • Vid yurchenkohopp måste ett yurchenkoskydd användas runt satsbrädan.
satsbräda

Satsbräda

Dambarr

Dessa regler gäller för samtliga stationer i KvAGs barrområde.

 • På dambarren används magnesium i en rimlig utsträckning (överdosera inte).
 • I dambarren är det endast tillåtet att svinga och stödja i vertikal riktning. Det är ej tillåtet att svinga/röra redskapet i sidled. Det är INTE tillåtet att från stor kraft eller sving landa i dambarren, till exempel från trampolinen.
 • Den övre viktgränsen är 75 kilogram.
 • På dambarren får man utföra stöd- och svingövningar.
 • Det är förbjudet att stå, gå, sitta och hoppa på barrholmarna. Vid utförandet av barrövningar används endast händerna. Undantaget är följande övningar: brytning till fötter, vipp upp och stå inför förflyttning mellan barrholmar, fotsväng och fotuppklipp.
 • Det är tillåtet att vara två gymnaster åt gången per barrholme vid stillastående rörelser som styrka. Vid svingar och övningar är en gymnast åt gången tillåtet.
 • Vid byte av holme i någon av barrstationerna ansvarar ledaren för att den blir fastsatt på rätt sätt. Det är förbjudet att lämna barrstationerna med uppspända kedjor så att redskapet står löst.
Dambarr i gymnastik hall

Dambarr

Bom

 • Inga hårda redskap får användas på eller lutas mot bommen.
 • Mattorna under bommen får ej tas isär.
 • Det är inte tillåtet att hoppa från trampolinen och landa på bommen.
Bom

Bom

Friståendegolv och tillhörande voltlänga

 • Det är inte tillåtet att ställa hårda redskap som satsbräda och trampett direkt på friståendegolvet. Vill man använda dessa redskap ska det finnas minst en 5 centimeters matta mellan det hårda redskapet och friståendegolvet.
 • Landningsmattor, mjuka klossar och mjuka kilar får användas direkt på friståendegolvet.
 • Inga redskap får lämnas kvar på friståendegolvet efter användning.
 • Det är inte tillåtet att ta bort kardborrebandet som försluter mattvåderna på friståendegolvet
Sidan publicerades