Regler hoppgropar

Fasta gropar

  • Vid hopp till grop hoppar endast en gymnast åt gången.
  • Det är inte tillåtet att landa på mage i hoppgropen.
fast grop

Fast grop

Skumgropar

• Vid hopp till grop hoppar endast en gymnast åt gången.
• Det är inte tillåtet att landa på mage i hoppgropen.

skumgrop

Skumgrop

Höj- och sänkbar grop

  • Gropen får höjas till max 2,20 m över golvet.
  • Vid hopp till grop hoppar endast en gymnast åt gången.
  • Det är inte tillåtet att landa på mage i hoppgropen.
  • Vid höjning och sänkning är det ej tillåtet att vara i gropen.
höj- och sänkbargrop

höj- och sänkbargrop

Sidan publicerades