Stäng

Brandskydd i flerbostadshus

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommit i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden.

Skydda dig mot brand i bostaden

De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras av dig själv genom kunskap och rutin. Förutom skydd som fungerande brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt och spisvakt eller spistimer är det bra att tänka på följande:

  • Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
  • Se till att hålla levande ljus under uppsikt.
  • Lösa sladdar och kablar kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.
  • Teknisk utrustning som till exempel TV, datorer, ljudanläggningar, digitalboxar med mera ska ha god ventilation. Täck inte över sådan typ at utrustning med dukar eller bygg in dem i bokhyllan.
  • Det är rent bakom TV, vitvaror och tvättmaskin.
  • Det är bra att installera en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren med mera.
  • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
  • Tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.

Alla parter har ett ansvar

Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar behövs ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att ta ett helhetsgrepp om brandskyddet och på ett systematiskt sätt arbeta både med att förebygga och minska konsekvenserna vid brand.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär också att arbeta både med tekniska delar, som byggnaden och brandtekniska installationer, samt med det organisatoriska brandskyddet, som rutiner, utbildning till ansvariga på olika nivåer, information till de boende med mera. För att säkerställa god ordning på brandskyddet och brandskyddsarbetet behöver delar av det dokumenteras.

Sidan publicerades