Distribution och försäljning

Märkning, tillstånd och register

Bekämpningsmedel ska vara rätt märkta enligt de bestämmelser som gäller när de säljs. Företagen som tillverkar och importerar dem har ansvar för att klassificera och märka dem. Den som säljer medlen i butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. Butiken ska känna till när det krävs barnskydd och kännbar varningsmärkning.

Den som säljer ska också veta vilka kemikalier som kräver särskilt tillstånd för att få säljas (så kallad ”särskild farlig kemisk produkt”, gäller till exempel Reglone). Tillstånd ska finnas.

Distributörer, till exempel butiker som säljer preparat, ska ha en förteckning över de växtskyddsmedel de har till försäljning.

Utbildningsbevis och information

Någon hos den som distribuerar eller säljer växtskyddsmedel måste ha en utbildning för detta (Bekämpnings­medels­förordningen kap 2 § 26). Vid försäljning av biocidprodukter krävs ingen sådan utbildning, men icke-yrkesmässiga köpare ska informeras om användandet av biocidprodukten (bekämpningsmedelsförordningen kap 3 § 10).

Krav vid försäljning av biocidprodukter

För att få sälja biocidprodukter ska dokumentation finnas över att leverantörer av exempelvis myggmedel, råttgifter och desinfektionsmedel finns på artikel 95-listan.

Någon i leverantörskedjan måste finnas med på artikel 95-listan för att produkten ska få säljas. Dokumentation över detta ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten i samband med tillsyn. Kravet gäller för de verksamma ämnen som finns i listan.

Sidan publicerades