Fordonstvättar

Fordonstvättar som tvättar fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 större fordon per år är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. För dessa anläggningar ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Spillvatten från fordonstvättar innehåller många olika miljö- och hälsofarliga ämnen som olja, bly, kadmium samt organiska och oorganiska ämnen. För att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen måste tvättvattnet alltid genomgå någon form av efterföljande rening.

Provtagning

Det finns två typer av värden som fordonstvättar ska klara, det ena har Vakin beslutat om och gäller halter per liter. Det andra beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden om och det gäller för halter per fordon.

För anmälningspliktiga fordonstvättar ska provtagning på utgående vatten ske minst en gång per år. Provtagning sker någon gång mellan november och april. Provet ska tas av en ackrediterad provtagare och redovisas för miljö- och hälso­skydds­nämnen.

Val av kemikalier

För att miljön ska påverkas så lite som möjligt är det viktigt att använda miljöanpassade tvättkemikalier. Endast kemikalier som är positivt miljömärkta, till exempel svanenmärkta, eller produkter som uppfyller kriterierna i Natur­skyddsföreningens gröna guide över miljöanpassade fordonstvättmedel bör användas.

Egenkontroll

Skötsel och egenkontroll är viktiga förutsättningar för att minimera utsläppen. Vägledning om egenkontroll hänvisas till Naturvårdsverkets branschfakta "Fordonstvättar" och Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutets (SPBI) och Svensk bilhandels skrift "Biltvättanläggningar".

Sidan publicerades