Bilbatterier

Förbrukade bilbatterier räknas som farligt avfall på grund av sitt innehåll av bly och ska därför hanteras på ett säkert sätt. För att transportera farligt avfall krävs godkända transportörer eller att man anmäler egen transport till läns­styrelsen. Blyinnehållet innebär också att batterierna har ett kommersiellt värde och olagliga transporter förekommer, både inom och ut ur Sverige.

Den som vill transportera bilbatterier ur Sverige som "begagnad vara" måste kunna visa att batterierna inte klassas som avfall och särskilda regler gäller för detta.

Export av begagnade bilbatterier

Inlämningsställets ansvar

Det så kallade producentansvaret innebär att bilbatterier kan lämnas in på alla ställen som tillverkar eller säljer bil­batterier. De ska samlas in för att återvinnas och för att undvika föroreningar. Målet är att 95 procent av alla sålda bilbatterier samlas in. Inlämningsstället har ansvaret att ta hand om och förvara batterierna på ett lämpligt sätt inför vidare transport.

Hur ska bilbatterier förvararas?

  • Förvaringen ska vara skyddad från väder och vind.
  • Inga vätskor ska kunna läcka ut från förvaringen.
  • Batterierna ska inte kunna komma i obehöriga händer.
  • Batterierna ska inte kunna hämtas utan transporttillstånd.

När Miljö- och hälsoskydd gör tillsyn ska inlämningsstället kunna redovisa rutiner för omhändertagande och anteckningar för hur bilbatterierna transporterats vidare.

Fakta om bly

Bly är en tungmetall som har långvariga och allvarliga effekter på både människor och miljön. Bly medför negativa hälsoeffekter redan vid mycket låga doser, till exempel skador på nervsystemet – främst hjärnans utveckling hos foster och barn. Tidigare användes bly som tillsats i bensin, men denna användning har helt upphört i Sverige. I dag används bly huvudsakligen i batterier, kablar, färgpigment, ammunition och lödmaterial. Bly är ett av de ämnen som på sikt helt ska tas bort ur all produktion.

Sidan publicerades