Coachning för en hållbar livsstil

Umeå kommun är med och utvecklar ett coachande digitalt utbildningsprogram som ska stärka människors förmåga att minska sitt klimatavtryck och göra livsstilsförändringar som består över tid.

Vidareutvecklar en tjänst

Tillsammans med företaget BeChange, Umeå kommun och ett flertal andra projektpartners vidareutvecklar vi ett coachande digitalt utbildningsprogram som stärker människors förmåga till utsläppsminskningar och varaktiga livsstilsförändringar med deltagarens hälsa i fokus.

Från tidigare försök med konceptet har det visat sig att deltagarna inte bara mår bättre och minskar sitt eget klimat­avtryck, de inspirerar också andra i sin omgivning, till exempel familjen, vännerna och arbetskamraterna, och stärker sin förmåga att engagera sig och medskapa i klimatomställningen.

Bidrar till kommunens mål

Livsstilsförändringar är en avgörande del av lösningen för att bromsa klimatförändringarna och Umeå kommun deltar i utvecklingsprojektet som ett led i att uppnå mål om att minska konsumtionens klimatavtryck till 2 ton 2040 och 1 ton 2050. Det är också ett viktigt led i att Umeå ska bli klimatneutralt till 2040. När tillräckligt många förändrar sin livsstil uppstår nya normer som skapar förutsättningar för nya lösningar.

Tester och utvärdering

Under våren 2022 genomfördes en pilot som heter BeChange Umeå där uppemot 1000 personer erbjöds att delta. Resultatet presenterades under hösten 2022 i form av en guide för inre och yttre klimatledarskap, där projektet föreslår hur stödet till livsstilsförändringar kan utformas, skalas upp och spridas till fler människor och fler kommuner.

Vem står bakom det här?

Utvecklingsprojektet genomförs av BeChange och Umeå kommun med finansiering från Vinnova. Övriga samarbets­parter i projektet är Luleå kommun, Tyresö kommun, Huddinge kommun, Lunds universitet, GoLow, Umeå energi och Klimataktion.

Sidan publicerades