Hybes projektmedlemmar

Hybes projektmedlemmar på besök på Bodö flygplats i februari 2023.

HYBES

Hybrid Energy Solutions for buildings and infrastructure (HYBES) är ett Interreg-projekt som vill öka kapaciteten för klimatanpassning i NPA (Northern Periphery Areas), samt att främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser.

HYBES-projektet handlar om att göra saker bättre för miljön och för samhällen i norra områden i Europa. Vi vill minska utsläppen av växthusgaser och använda energi på ett smart sätt.

Vi kommer att jobba med människor i Norge, Sverige, Irland, Island och Färöarna och lära oss av varandra hur vi kan göra byggnader energieffektivare samt miljövänligare samt hitta nya sätt för energianvändning,

I projektet ska vi samla in och dela idéer från olika områden som teknik, människor, och kunskap med varandra.

Vi ska bland annat prova nya idéer i verkligheten på riktiga fysiska platser i så kallade Living Labs och visa på fördelarna av att minska energianvändning.

Vi i HYBES jobbar tillsammans för att göra energi och byggnader bättre för miljön. Vi testar nya idéer och lär oss av varandra.

Projektet kommer att:

  • Förädla 5 "living labs" i regionerna för att främja och utveckla dedikerade avkarboniseringszoner alltså fasa ut fossila bränslekällor i landsbygds- och perifera områden som kan användas i NPA-regionen
  • Identifiera god praxis och tekniker för att hantera utmaningar med avkarbonisering och hjälpa till att uppnå koldioxidneutralitet
  • Underlätta samskapande och medborgarmedverkan som ett sätt att bygga medborgarkunskap om fördelarna med avkarbonisering
  • Erbjuda interaktion med samhällen och intressenter inom NPA-regionen
  • Utveckla en "koldioxidskola" som kommer att möjliggöra för skolbarn att på plats se fördelarna med att fasa ut fossila bränslen med målet att utveckla läroplanen.
HYBES logo

Projektledning:

Nordland Research Institute

Projekttid:

1 januari 2023 – 31 januari 2026

Partners:

Umeå kommun
Bodö kommun (Norge)
Cork County Council (Irland)
Enviroment Agency (Färöarna)
National Energy Authority (Island)
Secure and Fix it Enterprises T/A NCE Insulation (Irland)
Umeå universitet
University College Cork - National University of Ireland ( Irland)

Logo_interreg
Sidan publicerades