Hybes projektmedlemmar

Hybes projektmedlemmar på besök på Bodö flygplats i februari 2023.

Hybes, klimatanpassning

Hybrid Energy Solutions for buildings and infrastructure (HYBES) är ett Interreg-projekt som vill öka kapaciteten för klimatanpassning i NPA (Northern Periphery Areas), samt att främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser.

HYBES-projektet handlar om att göra saker bättre för miljön och för samhällen i norra områden i Europa. Vi vill minska utsläppen av växthusgaser och använda energi på ett smart sätt.

Vi kommer att jobba med människor i Norge, Sverige, Irland, Island och Färöarna och lära oss av varandra hur vi kan göra byggnader energieffektivare samt miljövänligare samt hitta nya sätt för energianvändning,

I projektet ska vi samla in och dela idéer från olika områden som teknik, människor, och kunskap med varandra.

Vi ska bland annat prova nya idéer i verkligheten på riktiga fysiska platser i så kallade Living Labs och visa på fördelarna av att minska energianvändning.

Vi i HYBES jobbar tillsammans för att göra energi och byggnader bättre för miljön. Vi testar nya idéer och lär oss av varandra.

Projektet kommer att

  • förädla 5 "living labs" i regionerna för att främja och utveckla dedikerade avkarboniseringszoner alltså fasa ut fossila bränslekällor i landsbygds- och perifera områden som kan användas i NPA-regionen
  • identifiera god praxis och tekniker för att hantera utmaningar med avkarbonisering och hjälpa till att uppnå koldioxidneutralitet
  • underlätta samskapande och medborgarmedverkan som ett sätt att bygga medborgarkunskap om fördelarna med avkarbonisering
  • erbjuda interaktion med samhällen och intressenter inom NPA-regionen
  • utveckla en "koldioxidskola" som kommer att möjliggöra för skolbarn att på plats se fördelarna med att fasa ut fossila bränslen med målet att utveckla läroplanen.
HYBES logo

Projektledning

Nordland Research Institute

Projekttid

1 januari 2023 – 31 januari 2026

Partners:

Umeå kommun
Umeå universitet
Bodö kommun (Norge)
Cork County Council (Irland)
Enviroment Agency (Färöarna)
National Energy Authority (Island)
Secure and Fix it Enterprises T/A NCE Insulation (Irland)
University College Cork - National University of Ireland ( Irland)

Logo_interreg
Sidan publicerades