Koldioxidsnåla platsen

Den koldioxidsnåla platsen är ett projekt som arbetar med att göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp.

Det gör vi genom att

  • engagera Umeåborna i klimatfrågorna och undersöka hur vi kan underlätta för en hållbar livsstil
  • lära oss fler arbetssätt och metoder för minskad klimatpåverkan från konsumtion
  • stödja restauranger och andra små och medelstora företag att göra sin verksamhet cirkulär, klimatsmart och hållbar
  • testa och utveckla stöd för beslut om klimatåtgärder och visualisera dem
  • utveckla metoder för att mäta och följa upp Umeåbornas klimatpåverkan från konsumtionen
  • ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra.

Pågående aktiviteter

Restauranger för hållbar utveckling

Klimatberäkning av konsumtionsvanor

Energipedagog

En del av Umeås klimatarbete

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och första delen genomfördes i ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016–2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet pågår 2020–2022 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Projektet genomförs med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Logotyper EU och Region Västerbotten.

Projektet genomförs med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades www.umea.se/co2platsen