Fakta om Umeå landsbygd

I dag bor cirka 30 procent av Umeås befolkning utanför staden i mindre tätorter och byar, samt i de stora tätorterna Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Det innebär att en tredjedel av tillväxten sker utanför staden. Detta spås fortsätta även i framtiden.

Umeå kommun definierar landsbygd som hela kommunen förutom de stora tätorterna Umeå (inklusive Ersmark och Röbäck), Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors. Enligt denna definition bor cirka 16 procent av Umeåborna på landsbygd. Totalt handlar det om cirka 130 större och mindre byar där det myllrar av aktivitet, arrangemang, föreningar och engagerade bybor. Många av byarna har en egen hemsida där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs.

Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats Länk till annan webbplats..

Umeå landsbygd är en välmående del av kommunen där sysselsättningsgraden och befolkningstillväxten procentuellt sett är något högre än i tätorterna. Vi har samtidigt en tätortsnära landsbygd med hög arbetspendling. Detta gör att de som bor på landsbygden till stor del utgörs av personer som väljer att flytta hit för boendets skull och för de attraktiva livsmiljöer som finns här. Här är det möjligt att bo utmed kusten, nära älven, vid sjöar, skog, åkermark, berg och slätter. Här finns närheten till naturen och utrymme för rörelse. Här finns också engagemang, företagsamhet, kreativitet och livskraft.

Föreningar och företag

Umeå har en föreningstät landsbygd och föreningarnas verksamhet är viktiga för både barn och vuxna som mötes­platser, som del i byautvecklingsarbetet och inte minst som sammanhållande krafter i byarna. Det handlar om bygdeföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, IT-föreningar, jaktföreningar och många fler.

Det lokala näringslivet är en viktig motor för utvecklingen på landsbygder. Näringslivet på Umeå landsbygd utmärker sig genom platsbundna, areella näringar och många fåmansföretag. Sysselsättningen på Umeå landsbygd är generellt sett högre än i tätorterna: av boende på landsbygden i åldern 20–64 år är 87 procent sysselsatta, jämfört med 74 procent i tätorterna. De flesta företagen finns inom branscherna jord- och skogsbruk, bygg, transport, tillverkning och juridik/ekonomi. Mindre näringslivsbranscher är dagligvarubutiker och annan kommersiell service, vilka skapar viktiga och goda förutsättningar för boende, företagare och besökare på Umeå landsbygd.

Areella näringar

De areella näringarna är en central del av Umeås näringsliv och bidrar till lokal livsmedelsproduktion, en stark regional skogsnäring och en mängd småföretag. På landsbygden är andelen sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske av naturliga skäl långt högre än i tätorterna: 16 procent jämfört med 1 procent i tätorterna.

Besöksnäring

Besöks- och upplevelsenäringen växer så det knakar och ses generellt som en framtidsbransch för landsbygder. På Umeå landsbygd finns i dag en mängd företag inom denna bransch: turismföretag, gårdsbutiker, upplevelsegårdar, restauranger, vandrarhem, B&B:s med mera. Läs mer om några av dessa på Visit Umeås hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Är du företagare på landsbygden och undrar hur Umeå kommun kan hjälpa just dig? Näringsliv gör kontinuerligt besök hos företag i kommunen. Kontakta Näringsliv för mer information Öppnas i nytt fönster..

Är din förening verksam på landsbygden? Umeå kommuns Föreningsbyrå erbjuder rådgivning och en mängd olika föreningsstöd som exempelvis utvecklingsstöd, verksamhetsstöd och stöd till samlingslokaler. Under åren 2018–2023 finns dessutom ett utvecklingsmedel specifikt riktat mot Umeå landsbygd.

Läs mer om stödet Öppnas i nytt fönster.

Bygderådet Umeå är en ideell förening för samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd. Bygderådet verkar för att bevara och utveckla samhällsservice, utveckla närdemokratin och marknadsföra landsbygden som en bra boendemiljö. Bygderådet kan stötta och hjälpa byar i utvecklingsarbeten. Kontakta Bygderådet för mer information: ordforande@bygderadetumea.se

Sidan publicerades