Om Umeå landsbygd

I dag bor cirka 30 procent av Umeås befolkning utanför staden i mindre tätorter och byar, samt i de stora tätorterna Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Det innebär att en tredjedel av tillväxten sker utanför staden. Detta spås fortsätta även i framtiden.

Umeå kommun definierar landsbygd som hela kommunen förutom de stora tätorterna Umeå (inklusive Ersmark och Röbäck), Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors. Enligt denna definition bor cirka 16 procent av Umeåborna på landsbygden. Totalt handlar det om cirka 130 större och mindre byar där det myllrar av aktivitet, arrangemang, föreningar och engagerade bybor. Många av byarna har en egen hemsida där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs. Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats Länk till annan webbplats..

Umeå landsbygd är en välmående del av kommunen där sysselsättningsgraden och befolkningstillväxten procentuellt sett är något högre än i tätorterna. Vi har samtidigt en tätortsnära landsbygd med hög arbetspendling, vilket gör att många bor på landsbygden för boendets skull och för de attraktiva livsmiljöer som finns här. Här är det möjligt att bo utmed kusten, nära älven, vid sjöar, skog, åkermark, berg och slätter. Här finns närheten till naturen och utrymme för rörelse. Här finns också engagemang, företagsamhet, kreativitet och livskraft.

Kunskapsrapport belyser Umeås livskraftiga landsbygd

I en kunskapsrapport från 2022 får du lära känna Umeås växande landsbygd bättre. Rapporten visar både vad som händer i dag och vilka utmaningar och möjligheter som finns runt hörnet inom områden som boendemiljöer, näringsliv, service, infrastruktur och lokal utveckling.

Kanske bor du på landsbygden och vill veta mer om din bygd? Kanske driver du företag i någon av Umeås byar eller engagerar dig ideellt i en förening? Eller bor du i tätorten och är nyfiken på vad de många platserna utanför stadskärnan har att erbjuda? Oavsett så är förhoppningen att kunskapsrapporten gör att du lär känna Umeås landsbygd bättre.

Andra landsbygdsrapporter

Mer information

Är du företagare på landsbygden och undrar hur Umeå kommun kan hjälpa just dig? Näringsliv gör kontinuerligt besök hos företag i kommunen. Kontakta Näringsliv för mer information Öppnas i nytt fönster..

Är din förening verksam på landsbygden? Umeå kommuns Föreningsbyrå erbjuder rådgivning och en mängd olika föreningsstöd som exempelvis utvecklingsstöd, verksamhetsstöd och stöd till samlingslokaler.
Läs mer om stöden Öppnas i nytt fönster.

Bygderådet Umeå är en ideell förening för samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd. Bygderådet verkar för att bevara och utveckla samhällsservice, utveckla närdemokratin och marknadsföra landsbygden som en bra boendemiljö. Bygderådet kan stötta och hjälpa byar i utvecklingsarbeten. Kontakta Bygderådet för mer information: ordforande@bygderadetumea.se

Sidan publicerades www.umea.se/landsbygdsfakta