Byar och föreningar

Det finns 130 större och mindre byar i Umeå kommun. I byarna är det en myllrande aktivitet med arrangemang, föreningar och engagerade bybor.

Många av byarna har en egen hemsida, där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs. Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningslivet

Umeå har en föreningstät landsbygd och föreningarna och dess verksamhet är viktiga för både barn och vuxna som mötesplatser, som del i byautvecklingsarbetet och inte minst som sammanhållande kraft i byarna. Det handlar om bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, IT-föreningar, jaktföreningar och många fler.

Råd och stöd till föreningar

Föreningar i Umeå kommun kan få råd och stöd av kommunen. Det finns en mängd ekonomiska stöd för olika ändamål, exempelvis projektstöd, aktivitetsstöd och stöd till samlingslokaler. Umeå kommuns föreningsbyrå handlägger stöden och finns till för att hjälpa och stötta Umeås föreningsliv.

Under åren 2023-2027 finns ett särskilt landsbygdsstöd som föreningar på Umeå landsbygd kan söka. Läs mer om stödet här.

Bygderådet Umeå

Bygderådet Umeå är en ideell förening för samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd. Föreningens grundläggande verksamhet är att

  • arbeta i samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper
  • bevara och utveckla samhällsservice
  • stödja kompetensutvecklingen för dem som bor på landsbygden
  • utveckla närdemokratin och påverka/samverka med beslutsfattare
  • marknadsföra att landsbygden har en bra boendemiljö.

Under perioden 2014–2020 kommer Bygderådet Umeå prioritera att

  • ansöka och genomföra projekt där syftet är att kartlägga, organisera och starta verksamhet kring byarnas utbud av sevärdheter och upplevelser
  • undersöka förutsättningar för att inom geografiska områden kunna odla, köpa lokalt producerade varor såsom kött, fisk, ägg, potatis med mera
  • samråda med byarna och kommunen om lämpliga insatser för att möjliggöra för ett ökat byggande på landsbygden, bland annat underlätta för bygglov, för lån i bank med mera.

För mer information, kontakta ordförande i Bygderådet Umeå: ordforande@bygderadetumea.se

Sidan publicerades