Byar och föreningar

Det finns 130 större och mindre byar i Umeå kommun. I byarna är det en myllrande aktivitet med arrangemang, föreningar och engagerade bybor.

Många av byarna har en egen hemsida, där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs. Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningslivet

Umeå har föreningstäta landsbygder och föreningarna och dess verksamhet är viktiga för både barn och vuxna som mötesplatser, som del i byautvecklingsarbetet och inte minst som sammanhållande kraft i byarna. Det handlar om bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, IT-föreningar, jaktföreningar och många fler.

Råd och stöd till föreningar

Föreningar i Umeå kommun kan få råd och stöd av kommunen. Det finns en mängd ekonomiska stöd för olika ändamål, exempelvis projektstöd, aktivitetsstöd och stöd till samlingslokaler. Umeå kommuns föreningsbyrå handlägger stöden och finns till för att hjälpa och stötta Umeås föreningsliv.

Under åren 2023-2027 finns ett särskilt landsbygdsstöd som föreningar på Umeås landsbygder kan söka. Läs mer om stödet här.

Bygderådet Umeå

Bygderådet Umeå är en ideell förening för samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper på Umeås landsbygder. Föreningens grundläggande verksamhet är att

  • arbeta i samverkan mellan byar och lokala utvecklingsgrupper
  • bevara och utveckla samhällsservice
  • stödja kompetensutvecklingen för dem som bor på landsbygd
  • utveckla närdemokratin och påverka/samverka med beslutsfattare
  • marknadsföra att landsbygderna har bra boendemiljöer.

För mer information, kontakta ordförande i Bygderådet Umeå: ordforande@bygderadetumea.se

Sidan publicerades