Området Nordvästra Ersboda

Ersboda, nordvästra

Typ av verksamhet

Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.

Tidsplan

Ett fåtal lediga fastigheter finns inom området. Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset är 300 kronor per kvadratmeter.

Områdesbeskrivning

Området nordvästra Ersboda ligger cirka fem kilometer norr om Umeå centrum i norra delen av Ersboda handels- och bostadsområde. Detta område har karaktären av ett traditionellt industriområde.

Sidan publicerades