Området Nordvästra Ersboda

Ersboda, nordvästra

Typ av verksamhet

Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.

Tidsplan

Det finns endast en ledig fastighet inom området, Umeå Ringen 8. Fastigheten är cirka 2 400 kvadratmeter stor.

Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset är 350 kronor per kvadratmeter.

Områdesbeskrivning

Området nordvästra Ersboda ligger cirka fem kilometer norr om Umeå centrum i norra delen av Ersboda handels- och bostadsområde. Detta område har karaktären av ett traditionellt industriområde.

Sidan publicerades