Området Nordvästra Ersboda

Ersboda, nordvästra

Typ av verksamhet

Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder.

Markanvisning

All mark i området är markanvisad.

Områdesbeskrivning

Området nordvästra Ersboda ligger cirka fem kilometer norr om Umeå centrum i norra delen av Ersboda handels- och bostadsområde. Detta område har karaktären av ett traditionellt industriområde.

Sidan publicerades